Unesco Vlaanderen

Hoe berichten over terrorisme?

Gepubliceerd op 16/03/2017 door Unesco Platform Vlaanderen

Unesco publiceert handboek voor journalisten over het behandelen van het onderwerp terrorisme.

Landen over de hele wereld worstelen met het geweld van terreuraanslagen gepleegd door verschillende partijen. Voor de media dringt zich de vraag op hoe ze geloofwaardige en verifieerbare informatie kan brengen zonder te vervallen in sensatie en angstzaaierij in een gespannen klimaat van angst en wantrouwen. Daarom publiceerde Unesco een handboek voor journalisten: Terrorism and the Media.

Belgische auteur

Het handboek is geschreven door de Belgische journalist Jean-Paul Marthoz. Hij schrijft over buitenlandse aangelegenheden voor de krant Le Soir, doceert internationale journalistiek aan de Katholieke Universiteit van Louvain-la-Neuve en is EU-correspondent van het Committee to Protect Journalists (CPJ).

Debat op gang brengen

De auteur benadrukt dat hij geen bijbel geschreven heeft. “De bedoeling is om lessen te trekken uit de berichtgeving over terrorisme tot op heden en om een debat op gang te brengen onder journalisten.” Hij hoopt dat het boek ook een bron kan zijn voor dialoog met veiligheidsdiensten betreffende mediakwesties.

Onderwerpen die in het handboek aan bod komen zijn onder meer de journalistieke "framing" van terrorisme; het evenwicht tussen vrijheid, veiligheid en verantwoordelijkheid; het gebruik van cijfers, beelden en woorden; de veiligheid van journalisten; en de betrekkingen met slachtoffers, overheden en terroristische groeperingen.

Het handboek wordt voorgesteld naar aanleiding van een colloquium over de huidige uitdagingen voor de journalistiek op 23 maart 2017 op de hoofdzetel van Unesco in Parijs.

 

Download Terrorism and the Media

Download Les médias face au terrorisme