Unesco Vlaanderen

Internationale erkenning voor Geelse Gezinsverpleging

Gepubliceerd op 06/12/2023 door Unesco Platform Vlaanderen

Het Intergouvernementeel comité voor het borgen van immaterieel cultureel erfgoed, dat bijeen is in Botswana, heeft beslist om de Geelse Gezinsverpleging op te nemen op het Register van goede borgingspraktijken.

De Gezinsverpleging in Geel is een bijzonder psychiatrisch zorgmodel waarbij een gezin een persoon met een psychische kwetsbaarheid binnen het gezin opvangt. Wat het Geelse model zo opmerkelijk maakt, is het idee dat mensen met psychische kwetsbaarheden kunnen herstellen in een gewone (gezins)omgeving. De nadruk ligt op inclusie, gemeenschapsleven en het wegnemen van het stigma rond psychische problemen.

Zorgvuldig gescreende pleeggezinnen verwelkomen mensen met psychische aandoeningen en helpen hen bij hun herstelproces. Vandaag nemen zo’n 120 gezinnen voor korte of langere tijd mensen met een psychische kwetsbaarheid op in hun gezin. Ze worden hierin gesteund door de gemeenschap en krijgen professionele begeleiding vanuit het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ).

De geschiedenis van de Geelse Gezinsverpleging gaat terug tot de middeleeuwen en vindt zijn oorsprong in de verering van de heilige Dimpna. In de 19de eeuw evolueerde de Gezinsverpleging door ontwikkelingen in de psychiatrie van een religieus naar een medisch model.

Het Register van goede borgingspraktijken is een van de instrumenten van de Unesco-conventie voor het borgen van immaterieel cultureel erfgoed van 2003. Het omvat programma's, projecten en activiteiten die de principes en doelstellingen van de Conventie het best reflecteren. Met dat register wil Unesco vooral goede praktijken in de omgang met immaterieel erfgoed zichtbaar maken en die wereldwijd als inspirerend voorbeeld inzetten.