Unesco Vlaanderen Unesco Vlaanderen

Jong en dynamisch voor het Unesco Youth Forum

Gepubliceerd op 28/10/2013 door Unesco Platform Vlaanderen

Omdat jongeren van nu participeren aan de vormgeving van onze toekomst, heeft Unesco sinds 1999 jongeren-vertegenwoordigers in haar rangen opgenomen. Unesco is alom bekend omwille van de eigen inzet voor het behoud van werelderfgoed. Toch rijkt haar mandaat een stuk verder. Dit VN-orgaan zet zich ook actief in binnen de domeinen van onderwijs, cultuur, wetenschap en communicatie met als uiteindelijke doelstelling de creatie en het behoud van duurzame vrede.

Overtuigd van het belang van de betrokkenheid van jongeren, moedigde men alle 195 lidstaten aan een jongerenvertegenwoordiger aan te stellen binnen hun nationale Unesco commissie. België heeft omwille van haar uitzonderlijke staatstructuur twee 'Nationale' Commissies. Het betreft de Vlaamse Unesco Commissie en de Belgische Frans - en Duitstalige Commissie voor Unesco.

Tijdens de voorbije maand gingen het agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen (afdeling Jeugd), de Vlaamse Unesco Commissie en het Unesco Platform Vlaanderen samen met de Vlaamse Jeugdraad op zoek naar 'vers bloed' om deze rol langs Vlaamse kant op zich te nemen. Zij kozen uiteindelijk voor Line Kuppens (22) uit Helchteren. Ze studeerde politieke wetenschappen aan de KU Leuven en is momenteel onderzoeksassistente bij de Unesco Leerstoel 'Building Sustainable Peace' (Centre for Research on Peace and Development). Haar eerste stappen als jongerenvertegenwoordiger heeft ze intussen al gezet: van 26 tot 28 september 2013 nam ze deel aan een ontmoeting met enkele Europese collega's in Stockholm om de Jeugdstrategie van Unesco te bespreken. De Frans- en Duitstalige jeugd wordt vertegenwoordigd door de 19-jarige politicoloog in spe Geoffrey Dehalleux uit Ans.

Van 29 tot 31 oktober zullen Geoffrey en Line samen de Belgische jeugd vertegenwoordigen in Parijs tijdens het 8ste Unesco Youth Forum. Dit Forum vindt tweejaarlijks plaats als voorproefje op de Algemene Conferentie van de Unesco in het hoofdkwartier van de Organisatie. Dit jaar staat de nieuwe jeugdstrategie voor 2014-2021 centraal. De jongerenvertegenwoordigers worden gevraagd een kritische blik te werpen op de voorgestelde jeugdstrategie die werd opgemaakt binnen de Unesco zelf. We zullen ons focussen op drie actielijnen: beleidsvorming en -evaluatie met deelname van jongeren; ontwikkeling van vaardigheden voor jongeren op de drempel naar volwassenheid; en maatschappelijk engagement, democratische participatie en sociale innovatie.