Unesco Vlaanderen

Kinderen en vrede

Gepubliceerd op 29/07/1999 door Unesco Platform Vlaanderen

De kinderen van vandaag, zijn de burgers van morgen. Vandaar dat UNESCO en het Franse Parlement een gezamenlijk initatief lanceren om van 21 tot 27 oktober 380 meisjes en jongens uit middelbare scholen van alle UNESCO Lidstaten te laten zetelen in een Wereldparlement voor kinderen. Bedoeling is om het komende Internationaal Jaar van de Vredescultuur (2000) met een symbolische daad in te luiden, die een boodschap van kameraadschap en hoop over de ganse wereld verspreidt.

Jongerenmanifest

Het idee is gebaseerd op het Kinderparlement dat elk jaar opnieuw 577 jongeren uit Frankrijk's 577 parlementaire kiesdistricten samenbrengt. Net als de 'echte' parlementairen bespreken ze een tekst die wordt aangepast en uiteindelijk wet wordt. De klassen die zullen deelnemen aan het Wereldparlement voor Kinderen zijn al begonnen aan een lang proces van reflectie en dialoog die moet leiden naar het opstellen van een 'Jongerenmanifest voor de 21e Eeuw'. Dit manifest vormt hun bijdrage aan het 'Naar een vredescultuur' programma dat door UNESCO wordt gecoördineerd nadat de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties het jaar 2000 uitriep tot Internationaal Jaar voor de Vredescultuur, en de periode 2001-2010 tot Internationaal Decennium voor de Vredescultuur voor de Kinderen van de Wereld.

Eén

Het Wereldparlement van Kinderen wordt in drie fases georganiseerd. De eerste fase, die reeds volop aan de gang is, is gewijd aan het opstellen van het jongerenmanifest. Dat wordt gedaan in de klassen die in de verschillende Lidstaten werden geselecteerd met de hulp van de Nationale Unesco Commissies en de Geassocieerde Scholen. Die tekst moet thema's die UNESCO nauw aan het hart liggen behandelen. Thema's als vrede, onderwijs, cultuur, interculturele dialoog, communicatie, nieuwe technologieën, milieu, ontwikkeling, enz...

Twee

Eind juni worden alle teksten in Parijs verzameld, wordt er een selectie uit gemaakt, en begint het opstellen van het eigenlijke jongerenmanifest. Die taak wordt toevertrouwd aan een comité van persoonlijkheden dat werd samengesteld door UNESCO en het Franse Parlement.

Drie

De derde fase start op 21 oktober, wanneer alle deelnemers -jongeren tussen 14 en 16 jaar oud- bijeenkomen in Parijs, dat voor enkele dagen de wereldhoofdstad van de jongeren wordt. De procedure voor de aanvaarding van de tekst, steunt op wat er zich in een gewoon parlement afspeelt. Verschillende 'workshops' zullen de teksten geselecteerd door het comité lezen en bespreken, en beslissen wat ze eruit weerhouden om in de finale versie op te nemen.

Op 24 oktober houden de deelnemers een publieke vergadering om de teksten aan te nemen. Twee dagen later, wordt het aanvaarde jongerenmanifest officieel overhandigd aan verschillende hoogwaardigheidsbekleders bij de opening van UNESCO's Algemene Vergadering. Tijdens de loop van het jaar 2000 wordt het ook officieel overgemaakt aan de Verenigde Naties.

Bij het eerste Wereldparlement voor Kinderen zijn zo'n 400 klassen en meer dan 10.000 leerlingen van over de hele wereld betrokken. Het biedt de jongeren een unieke kans om hun ideeën en verwachtingen voor de volgende eeuw kenbaar te maken. Het biedt hen ook een uitzonderlijk forum om elkaar beter te leren kennen en informatie met elkaar uit te wisselen.