Unesco Vlaanderen

Leven in zee beter opvolgen

Gepubliceerd op 21/12/2016 door Unesco Platform Vlaanderen

Er komt een wereldwijd systeem voor de observatie van het leven in zee, met inbreng van het Unesco-projectkantoor in Oostende.

Drie grote initiatieven die werken rond de observatie van de oceaan, hebben een overeenkomst gesloten om samen een duurzaam, gecoördineerd, wereldwijd systeem te bouwen voor het observeren van de mariene biodiversiteit en de veranderingen in mariene ecosystemen. Een van de partners is het Ocean Biogeographic Information System (OBIS): het grootste open acces online datasysteem dat meer dan 40 miljoen verspreidingsgegevens van bijna 120 000 mariene soorten bevat. OBIS wordt beheerd en verder uitgebouwd in het IOC Project Office for IODE in Oostende.

De twee andere partners die de overeenkomst sloten zijn het Ecosystems Panel van het Global Ocean Observing System (GOOS BioEco) en het Marine Biodiversity Observation Network (MBON) van het Group on Earth Observations Biodiversity Observation Network (GEOBON). Zowel OBIS en GOOS BioEco behoren tot de overkoepelende Intergouvernementele Oceanografische Commissie (IOC) van Unesco. GEOBON is een initiatief van de Group on Earth Observations (GEO), een vrijwillig samenwerkingsverband tussen landen en internationale organisaties rond de observatie van de aarde om informatie over het leefmilieu in te winnen.

Lacune opvullen

De bestaande observatiesystemen zijn voornamelijk gericht op de fysische oceanografie en het klimaat. De component biologie ontbreekt grotendeels. Een systeem dat toezicht houdt op de mariene biodiversiteit en het zeeleven zal bijdragen tot de bescherming van mariene ecosystemen en duurzame ontwikkeling.

Het beoordelen van de biodiversiteit in de oceaan en het evalueren van hoe het zeeleven kan veranderen volgens mogelijke toekomstige scenario's, kan helpen om het mariene leven efficiënter te beschermen en duurzamer te gebruiken.

Het in stand houden en duurzaam gebruikmaken van oceanen, zeeën en mariene hulpbronnen voor duurzame ontwikkeling is één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen die internationaal zijn afgesproken en die de ontwikkelingsagenda tot 2030 bepalen. Ook in dit kader is een wereldwijd observatiesysteem van het leven in zee van groot belang.

Afspraken

De drie partners hebben onder meer afgesproken om nieuwe parameters te ontwikkelen voor de observatie van het leven in zee en de veranderingen in mariene ecosystemen, om het bereik en de capaciteit van bestaande observatiesystemen te verbeteren, om internationale standaarden en normen te bepalen rond het verzamelen en het gebruik van gegevens en om de wereldwijde capaciteit uit te bouwen om de continuïteit van de observatie-activiteiten op lange termijn te verzekeren.

Meer over het akkoord rond de uitbouw van een wereldwijd systeem voor het observeren van de mariene biodiversiteit en de veranderingen in mariene ecosystemen
Meer over het IOC Project Office for IODE in Oostende

Download de overeenkomst