Unesco Vlaanderen

Manifest voor vrouwen in de wetenschap

Gepubliceerd op 20/04/2016 door Unesco Platform Vlaanderen

Unesco en de L'Oréal Foundation hebben een manifest gelanceerd voor vrouwen in de wetenschap. Het manifest is bedoeld om de aandacht te vestigen op de noodzaak om gendergelijkheid in de wetenschap te waarborgen.

"Het Unesco Science Report toont aan dat de verschillen tussen vrouwen en mannen nog steeds aanzienlijk zijn," zegt Irina Bokova, directeur-generaal van Unesco. "Meer gelijkheid en pariteit in de wetenschappen zou meer mogelijkheden bieden om wetenschappelijke excellentie te bereiken. Dat streven maakt deel uit van het mandaat van Unesco."

Het manifest @4womeninscience schuift zes aandachtspunten naar voren:

  • Meisjes aanmoedigen om wetenschappelijk carrièrepaden te verkennen
  • Het neerhalen van de drempels die verhinderen dat vrouwen een lange loopbaan in onderzoek nastreven
  • Prioriteit geven aan de toegang van vrouwen tot hogere en leidinggevende functies in de wetenschappen
  • Het grote publiek betrekken bij het vieren van de bijdrage die vrouwen leveren aan de vooruitgang van de wetenschappen en de samenleving
  • Zorgen voor gendergelijkheid door deelname en leidersposities in symposia en wetenschappelijke commissies , zoals conferenties, comités en bestuursvergaderingen
  • Het bevorderen van mentoring en netwerken voor jonge wetenschappers om hen te helpen bij het plannen en ontwikkelen van carrières die aan hun verwachtingen voldoen

Het L'Oréal-Unesco For Women in Science programma zet zich al 18 jaar in om vrouwelijke wetenschappers onder de aandacht te brengen. Jaarlijks onderscheidt het vijf vrouwelijke onderzoekers van over de hele wereld voor hun uitzonderlijke ontdekkingen en kent het 250 beurzen toe aan jonge vrouwelijke wetenschappers die aan het begin van hun loopbaan staan.


Onderteken het manifest voor vrouwen in de wetenschap