Unesco Vlaanderen

Nature: Inzet op open science blijft belangrijk voor Unesco

Gepubliceerd op 22/02/2024 door Unesco Platform Vlaanderen

Een rapport van Unesco over hoe het gesteld is met de uitrol van open science in de wereld, is in het oog gesprongen van Nature.

In een opinieartikel bepleit Nature het breed omarmen van open science. Uit een recent rapport van Unesco valt op te maken dat er nog een wereld te winnen is op dit vlak, ondanks afspraken tussen de Unesco-lidstaten over zaken als open toegang tot wetenschappelijke kennis en onderzoeksinfrastructuur, alsmede open samenwerking en dialoog.

In het artikel op de site van Nature worden weliswaar diverse positieve stappen benoemd (waaronder in Brazilië en Zuid-Afrika), maar ook gewezen op verbeterpunten. Zo is minder dan de helft van de publicaties beschikbaar in andere talen dan het Engels. Ook slagen wetenschappelijke instellingen er moeilijk in om de samenleving, in al haar de diversiteit, te betrekken.

In het artikel wordt gewezen op de missie van Unesco om wetenschap en onderwijs ten bate te laten komen aan de hele mensheid in combinatie met de gedachte dat de toegang tot wetenschap een mensenrecht is. Een bredere uitrol van open science kan ook van cruciaal belang blijken bij het halen van de in 2015 vastgelegde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's).