Unesco Vlaanderen

Internationale dag roept op om cyberpesten aan te pakken

Gepubliceerd op 03/11/2021 door Unesco Platform Vlaanderen

Voor de tweede keer wordt op donderdag 4 november de Internationale Dag tegen Geweld en Pesten op School, inclusief Cyberpesten, gehouden. Het thema dit jaar is ‘Het aanpakken van cyberpesten en andere vormen van online geweld waarbij kinderen en jongeren betrokken zijn’.

Terwijl landen probeerden om de verspreiding van Covid-19 onder controle te krijgen, speelde het leven en het onderwijs van kinderen en jongeren over de hele wereld zich steeds meer online af. Hoewel online toegang kansen biedt voor verbinding en leren, stelt het ook steeds meer kinderen en jongeren bloot aan online geweld.

Er zijn aanwijzingen dat cyberpesten in verschillende regio’s tijdens de pandemie toenam. In Europa meldt 44% van de kinderen die vóór Covid-19 slachtoffer van cyberpesten waren, dat het pesten tijdens de lockdowns erger werd.

Hoewel online geweld niet alleen plaatsvindt op schoolterreinen, rond scholen en op weg van en naar school, kan en moet formeel onderwijs een sleutelrol spelen om kinderen en jongeren de kennis en vaardigheden bij te brengen om online geweld te herkennen en zichzelf te beschermen tegen zijn verschillende vormen, of ze nu door leeftijdsgenoten of door volwassenen worden gepleegd.

Online geweld, waaronder cyberpesten, heeft een negatief effect op de academische prestaties, de geestelijke gezondheid en de levenskwaliteit van leerlingen. Kinderen die vaak worden gepest, lopen bijna drie keer zoveel kans om zich buitengesloten te voelen op school als kinderen die niet gepest worden. Ze hebben ook twee keer zoveel kans om school te missen en hebben een grotere neiging om het formele onderwijs te verlaten na het afronden van de middelbare school.

Om het bewustzijn rond geweld en pesten op school te vergroten en mensen te mobiliseren om er iets aan te doen, keurde de Algemene Conferentie van Unesco in 2019 het voorstel goed om jaarlijks op de eerste donderdag van november een Internationale Dag tegen Geweld en Pesten op School, inclusief Cyberpesten te houden.