Unesco Vlaanderen

Nieuwe jongerenvertegenwoordiger bij de Vlaamse Unesco Commissie

Gepubliceerd op 05/11/2020 door Vlaamse Unesco Commissie

Thomas Dirven wil zich toespitsen op het thema dekolonisering.

De Vlaamse Unesco Commissie verwelkomt een nieuwe ‘junior’ jongerenvertegenwoordiger als adviserend lid. Thomas Dirven vormt een tandem met ‘senior’ jongerenvertegenwoordiger Kaat Lambrechts. Samen zullen ze initiatieven ontwikkelen om het Unesco-gedachtegoed onder jongeren te verspreiden in Vlaanderen en zullen ze de Vlaamse jeugd vertegenwoordigen op internationale Unesco-vergaderingen.

Thomas studeert Rechten en Geschiedenis aan de KU Leuven en koestert een uitgesproken interesse in erfgoed en culturele diversiteit. Hij komt niet onbeslagen op het ijs. Zo nam hij deel aan internationale geschiedenisconferenties voor jongeren van het Eustory Network over de verschillende perspectieven op de herdenking van recente historische gebeurtenissen zoals de val van de Berlijnse muur of de Tweede Wereldoorlog. Als jongerenvertegenwoordiger bij de Vlaamse Unesco Commissie hoopt hij jongeren warm te maken om na te denken over hun erfgoed, in het bijzonder rond het thema dekolonisering.