Unesco Vlaanderen

Nieuwe technologieën moeten werelderfgoed veiligstellen

Gepubliceerd op 11/10/2002 door Unesco Platform Vlaanderen

De UNESCO organiseert in samenwerking met het Centre for Design Visualization van de Universiteit van Californië in Berkeley een reeks van zeven interactieve conferenties die samen het Virtueel Congres "Werelderfgoed in het Digitale Tijdperk" vormen. De conferenties worden georganiseerd naar aanleiding van de 30ste verjaardag van de Werelderfgoedconventie, het belangrijkste internationale instrument om het natuurlijk en cultureel erfgoed van onze planeet te beschermen. De bedoeling van deze virtuele bijeenkomsten is om het beheer van het werelderfgoed te bevorderen. Ze vinden plaats in de maanden oktober en november in zeven verschillende steden.

Ondanks een goed beheer worden monumenten, landschappen en sites met een universele waarde nog steeds bedreigd. Natuurrampen, oorlogen, plunderingen en een slecht toeristisch beleid ondermijnen de activiteiten van de UNESCO en haar partners om het Werelderfgoed te bewaren. Volgens de directeur-generaal van de UNESCO Koïchiro Matsuura moeten er een aantal preventieve maatregelen opgesteld worden om de 33 sites van de Lijst van het Werelderfgoed in Gevaar en nog een honderdtal andere monumenten en landschappen die zich in een alarmerende toestand bevinden, te beschermen. " De identificatie, de bewaring en het behoud van sites die de natuurlijke en culturele diversiteit van onze planeet vertegenwoordigen, kan alleen verzekerd worden door een samenwerking tussen de regeringen, de plaatselijke politiek, de zakenwereld en de lokale bevolking," aldus Matsuura.

Samenwerking

De eerste bijeenkomst uit een reeks van zeven vindt plaats op 16 oktober in Parijs waar 250 ambtenaren uit verschillende landen en vertegenwoordigers van de lidstaten die de Conventie ratificeerden, aanwezig zullen zijn. Tijdens de conferentie wordt er gedebatteerd over het thema "Elected Representatives and World Heritage: Challenges of Decentralization".

De conferenties zullen voornamelijk worden bijgewoond door staatsambtenaren omdat de staten meestal verantwoordelijk zijn voor het opstellen van een duurzaam beleid voor het erfgoed. Dit sluit echter niet uit dat ook plaatselijke functionarissen een belangrijke rol spelen. Door de samenwerking tussen verschillende steden uit het Noorden en het Zuiden krijgen mensen die begaan zijn met het werelderfgoed de kans om hun cultuur open te stellen voor de buitenwereld en om een steentje bij te dragen aan de rehabilitatie van bedreigde culturele en natuurlijke sites. Zo ontstond er in 1995 een samenwerking tussen de stad Chinon (Frankrijk) en Luang Prabang (Laos). Deze samenwerking droeg bij tot de wederopbouw van het oude stadsgedeelte van Luang Praban. Een centrum voor werelderfgoed werd door de lokale autoriteiten opgericht en profiteerde van de uitwisseling van ervaringen en informatie van Chinon zoals de regulering van de stadsplanning. Vandaag de dag experimenteren vele steden met samenwerking om hun erfgoed op een duurzame manier te bewaren en te beschermen.

Afrika

Op dezelfde datum als de conferentie in Parijs worden er twee andere bijeenkomsten georganiseerd in Afrika en Azië. In Dakar (Senegal) wordt het onderwerp "Teaching World Heritage in Afrika" behandelt. Ongeveer 30 professoren zullen tijdens de conferentie een inventaris opstellen van universitaire programma's voor natuurwetenschappen en architectuur, voor onderzoek naar de digitale kloof, voor stedelijke planning en het veiligstellen van het erfgoed, en zullen nagaan hoe de Werelderfgoedconventie in Afrika wordt toegepast.

In Bejing (China) komen architecten en ambtenaren samen om hun ervaringen rond "Architecture and World Heritage" uit te wisselen met de bedoeling om na te gaan hoe nieuwe technologieën kunnen helpen bij het ontwerpen van toeristische infrastructuur die het Werelderfgoed niet onnodig belast.

Enkele dagen later vinden conferenties plaats in de Arabische regio en Europa. In Alexandrië (Egypte) komen Egyptische en Arabische staatsambtenaren, diplomaten en internationale specialisten samen om het "Heritage Management and Mapping: Geographical Information Systems (GIS) and Multimedia" te bespreken zodat er een betere planning opgesteld kan worden voor sites in de steden en op het platteland.

Crisismanagement

Het Europese congres wordt gehouden in Tours (Frankrijk) en zal het onderwerp "The Great World Heritage Rivers: From Crisis to Risk Management Culture" aansnijden. Recente overstromingen in Europa vernielden kostbare historische archieven, troffen belangrijke musea in Praag en overspoelden waardevolle culturele landschappen in Wachau (Oostenrijk). De bescherming tegen natuurrampen staat momenteel hoog op de agenda. Tijdens het congres zullen dan ook nieuwe technologieën besproken worden die moeten helpen bij de analyse, preventie en management van natuurrampen die het cultureel erfgoed vernietigen.

Satellieten

De twee laatste bijeenkomsten worden in november gehouden. In Straatsburg, Frankrijk komen internationale specialisten samen om nieuwe ruimtetechnologieën te bespreken die kunnen bijdragen tot het behoud van het Werelderfgoed. Tegenwoordig worden er al satellieten gebruikt om de laatste berggorilla's in het natuurlijk werelderfgoed in Afrika in het oog te houden en te beschermen tegen stropers. Ondertussen zijn er reeds nieuwe satellieten ontwikkeld die de schade aan gebouwen en plunderingen van sites kunnen controleren. De conferentie zal de toepassingen van die technologieën analyseren en een kostenraming opstellen.

In Mexico City is er een bijeenkomst van nationale en internationale experten op het gebied van stedelijke ontwikkeling en afgevaardigden van de plaatselijke autoriteiten. Tijdens de conferentie voor "Heritage Management and Historical Cities: Planning for Mixed Use and Social Equity" zullen de problemen rond toerisme en landspeculaties besproken worden. Inwoners van een bepaald gebied worden door deze ontwikkelingen vaak gedwongen om ergens anders te gaan wonen. De stadsplanning moet daarom in de toekomst de sociale mix en levendigheid van de historische centra bevorderen. Om dit te bereiken moeten er geografische informatiesystemen ontwikkeld worden die de bevolkingsdichtheid en de algemene leeftijd, de prijs van land per vierkante meter en de ontwikkeling van de infrastructuur kunnen bepalen.

Rond het Virtueel Congres worden tal van andere evenementen georganiseerd zoals de vijfde jaarlijkse architectuurwedstrijd, georganiseerd door de Universiteit van Californië in Berkeley. Dit jaar moeten de deelnemers een ontwerp maken rond de sites van het werelderfgoed. In Parijs worden er foto's opgehangen in metro's en bussen om het publiek bewust te maken van de diversiteit van het werelderfgoed en om de mensen aan te sporen om deel te nemen aan het Virtueel Congres.

Voor meer informatie: www.virtualworldheritage.org