Unesco Vlaanderen

Online consultatie over internet universaliteit

Gepubliceerd op 18/07/2017 door Unesco Platform Vlaanderen

Iedereen kan zijn zeg doen over welke factoren van belang zijn voor de universaliteit van het internet.

Unesco werkt aan de ontwikkeling van een set indicatoren met betrekking tot de universaliteit van het internet. De bedoeling is om overheden een instrument aan te bieden om het internet in hun land te evalueren zodat ze waar nodig hun beleid kunnen bijsturen om de universaliteit van het internet te verbeteren.

Het concept

Unesco stelt het concept 'internet universaliteit' sinds 2015 centraal in haar inspanningen om een internet te bevorderen dat voor iedereen werkt. Het is gebaseerd op vier normen die kenmerkend zijn voor de evolutie van het internet en die aantonen hoe verschillende aspecten deel uitmaken van een groter geheel.

De vier basisprincipes van het concept internet universaliteit zijn:

  • Dat het internet is gebaseerd op de mensenrechten;
  • dat het open is;
  • dat het voor iedereen toegankelijk is;
  • dat het wordt gevoed door de deelname van meerdere actoren.

Wereldwijde consultatie

Unesco lanceert een wereldwijde consultatie op basis waarvan een eerste reeks indicatoren zal worden opgesteld. Iedereen kan eraan deelnemen, of je nu werkt voor een overheid, een intergouvernementele organisatie, een niet-gouvernementele organisatie, een bedrijf, een technologisch instituut... Je hoeft zelfs niet eens een instelling te vertegenwoordigen. Ook de inbreng van individuele burgers is welkom in deze eerste peiling naar welke aspecten bepalend zijn voor internet universaliteit.

Je kan tot 31 oktober 2017 deelnemen aan de online consultatie over indicatoren voor internet universaliteit. Reken op een twintigtal minuten om de volledige enquête in te vullen. Dat kan in een van de zes officiële talen van de Verenigde Naties (Arabisch, Chinees, Engels, Frans, Russisch, Spaans).

Klik hier om te beginnen >>