Unesco Vlaanderen

Oranje licht voor iconisch natuurgebied in Bangladesh

Gepubliceerd op 20/10/2016 door Unesco Platform Vlaanderen

Inschrijving op de rode lijst van het werelderfgoed dreigt voor de Sundarbans. Bouw energiecentrale en kustontwikkeling tasten het ecosysteem aan.

De Sundarbans in Bangladesh behoren tot de grootste mangrovebossen ter wereld. De beroemde Bengaalse tijger heeft er zijn habitat en het gebied krioelt van de dolfijnen, schildpadden en vogels. Miljoenen mensen zijn afhankelijk van dit labyrint van getijdenrivieren, onder meer voor voedsel, huisvesting en bescherming tegen overstromingen.

Verjaardag in mineur

De Sundarbans werden in 1997 ingeschreven op de Werelderfgoedlijst van Unesco. Volgend jaar wordt de twintigste verjaardag van de  inschrijving gevierd, maar het zou een feest in mineur kunnen worden.

In maart 2016 trok een team van experts van het Werelderfgoedcentrum en de Wereldunie voor de Bewaring van de Natuur (IUCN) naar het iconische natuurgebied om er de situatie te evalueren. Dat gebeurde op vraag van het Werelderfgoedcomité van Unesco.

Energiecentrale bedreigt de werelderfgoedsite

De aanleiding voor de missie is de bouw van de Rampal energiecentrale. De vraag is welke impact deze centrale zal hebben op het natuurgebied en of er gevolgen zijn met betrekking tot de klimaatverandering.

Deze week presenteerden de experts het verslag van hun missie. Ze komen tot de conclusie dat de energiecentrale, die wordt gebouwd op amper 65 km van de werelderfgoedsite, een ernstige bedreiging vormt voor de uitzonderlijke universele waarde van het gebied. Er dreigen vier grote gevaren door de bouw van de centrale: luchtvervuiling door steenkoolas, watervervuiling door afvalwater, toenemende scheepvaart en baggerwerken, en de cumulatieve impact van de industriële en aanverwante infrastructuur. De experts bevelen daarom aan dat de bouw wordt stilgelegd en dat er een meer duurzame locatie voor de energiecentrale wordt gezocht.

Evenwicht ecosysteem in gevaar

Uit het verslag blijkt ook dat de zoetwaterstroom in de Sundarbans drastisch is verminderd. De daarmee gepaard gaande toename van zoutgehalte en verzilting dreigt het evenwicht van het ecosysteem te verstoren. Er is ook een vastgesteld dat er geen degelijk systeem is om de algemene gevolgen van de toenemende kustontwikkeling in het gebied te evalueren.

De experts stellen voor om meteen maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat er voldoende zoetwater in het gebied blijft stromen. Ze dringen aan op een geïntegreerd beheersplan dat rekening houdt met de draagkracht van dit kwetsbare ecosysteem en dat een duurzaam evenwicht verzekert tussen de socio-economische ontwikkeling en de bescherming van het gebied.

Beslissing in 2017

Bangladesh wordt gevraagd om voor het einde van het jaar een verslag in te dienen over de staat van instandhouding van de site. Dat verslag zal worden geëvalueerd door het Werelderfgoedcomité tijdens zijn 41ste bijeenkomst in 2017 met het oog op een eventuele inschrijving van de Sundarbans op de Lijst van het Bedreigd Werelderfgoed.

De Sundarbans op de Werelderfgoedlijst van Unesco

Het verslag over de situatie in de Sundarbans

De Lijst van het Bedreigd Werelderfgoed