Unesco Vlaanderen

Project om jongeren en erfgoed te helpen in Jemen

Gepubliceerd op 31/07/2018 door Unesco Platform Vlaanderen

EU financiert een Unesco-project om jongeren aan een baan te helpen in de erfgoedzorg.

De Europese Unie stelt 10 miljoen euro ter beschikking van Unesco voor het uitvoeren van een project dat tewerkstelling van jonge mensen combineert met restauratie en bescherming van erfgoed in Jemen. Er komen ook culturele programma's om de weerbaarheid van kwetsbare groepen en de sociale cohesie te bevorderen.

Zwaar geteisterd land

Het project is ontwikkeld tegen een achtergrond van economische tegenspoed, een groot aantal mensen op de vlucht en zware schade aan infrastructuur en erfgoed als gevolg van het aanhoudende conflict in het land.

Het hoofddoel van het project is het creëren van kansen op levensonderhoud voor jongeren in Jemen door stadsvernieuwingsactiviteiten, waaronder het herstel van specifieke gebouwen en werelderfgoedsites in historische stedelijke centra die beschadigd zijn door het aanhoudende conflict. Het voorziet ook in het opzetten van culturele programma's die gericht zijn op versterking van de sociale cohesie en vredesopbouw en op ondersteuning van het maatschappelijk middenveld.

Het project moet de veerkracht van arme en kwetsbare groepen vergroten met als doel een rechtvaardige tewerkstelling van vrouwen en mannen, jongeren en personen met een handicap. Het steunt op het principe van gelijk loon voor gelijk werk.

Toekomstgericht

Een ander doel van het project is om de basis te leggen voor de ontwikkeling van duurzaam toerisme en het versterken van de inspanningen ter bescherming van het natuurlijk erfgoed en culturele sites en monumenten.

“Het scheppen van de voorwaarden voor duurzame werkgelegenheid en het behoud van de Jemenitische cultuur is een zeer belangrijk element van de inspanningen van de EU in dit land. We zijn ervan overtuigd dat dit initiatief zal bijdragen aan het verminderen van de werkloosheid onder jongeren op de Jemenitische arbeidsmarkt, aan het behoud en het herstel van culturele sites, aan de ontwikkeling van vaardigheden en aan de ondersteuning van culturele industrieën,”zegt Antonia Calvo Puerta, hoofd van de EU-vertegenwoordiging in Jemen.

Anna Paolini, directeur van het regionaal Unesco-kantoor in Doha is blij met het vernieuwende karakter van het project. Het komt zowel jonge mensen als het erfgoed ten goede. Bovendien zorgt het niet alleen voor tewerkstelling van jongeren maar bouwt het ook kennis en vaardigheden op die nodig zullen zijn in de herstelfase van het land.