Unesco Vlaanderen

Rio de Janeiro eerste Wereldhoofdstad van de Architectuur

Gepubliceerd op 21/01/2019 door Unesco Platform Vlaanderen

Nieuw initiatief promoot de rol van architectuur en cultuur voor duurzame stedelijke ontwikkeling.

Unesco en de Internationale Unie van Architecten (UIA) maakten bekend dat Rio de Janeiro in Brazilië is aangeduid als eerste 'Wereldhoofdstad van de Architectuur'. De stad zal de titel voeren in 2020.

De Wereldhoofdstad van de Architectuur is een initiatief waarmee Unesco en de UIA hun engagement bevestigen om zich in te zetten voor het behoud van architecturaal erfgoed in een stedelijke context. Bedoeling is dat een reeks evenementen en activiteiten doorheen 2020 in Rio de Janeiro zullen aantonen dat architectuur en cultuur een essentiële rol vervullen voor duurzame stedelijke ontwikkeling.

Rio de Janeiro zal ook ook gaststad zijn van het Wereldcongres van Architecten, een evenement dat de UIA om de drie jaar organiseert.

Als de eerste Wereldhoofdstad van de Architectuur, plant Rio de Janeiro een reeks evenementen onder het thema 'Alle werelden. Slechts één wereld'. Belangrijk aandachtspunt daarbij is Duurzame ontwikkelingsdoelstelling 11 van de internationaal overeengekomen Agenda 2030: “Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam.”