Unesco Vlaanderen

Spelregels opstellen voor UNESCO Conventie over immaterieel cultureel erfgoed

Gepubliceerd op 23/05/2007 door Unesco Platform Vlaanderen

Het Intergouvernementeel comité voor de bescherming van immaterieel cultureel erfgoed, bestaande uit 24 landen waaronder België, komt van 23 tot 27 mei 2007 in bijzondere zitting samen in Chengdu (China). Ze zullen er verder werken aan het voorbereidende werk dat in november 2006 in Algerije startte om alle nodige afspraken te maken over de implementering van de Conventie voor de bescherming van het immaterieel cultureel erfgoed die sinds 20 april 2006 in werking trad. De Conventie telt momenteel 77 lidstaten.

De Conventie stelt zich tot doel om het zogenaamde immaterieel cultureel erfgoed te beschermen zoals orale tradities en expressies, podiumkunsten, sociale gebruiken, rituelen en festiviteiten, traditionele kennis en gebruiken m.b.t. de natuur en het universum, en knowhow die voortvloeit uit traditionele ambachten.

Tijdens de bijeenkomst in Chengdu zal het Comité zich onder andere beraden over de criteria voor inschrijving op de twee lijsten die in de Conventie voorzien zijn: de Lijst van immaterieel cultureel erfgoed dat dringend nood heeft aan bescherming en de Representatieve lijst van het immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid.

Het Comité zal ook nagaan op welke manier de bestaande Meesterwerken van het oraal en immaterieel erfgoed van de mensheid, waartoe het carnaval van Binche en de 'ommegangsreuzen en drakenfiguren' van België en Frankrijk (met o.a. stoeten van Aat, Bergen, Brussel, Dendermonde en Mechelen) behoren, kunnen ingepast worden in de nieuwe Representatieve lijst van het immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid. Het gaat alles samen om 90 meesterwerken, erkend in 2001, 2003 en 2005.

Verder zal het Comité de regels opstellen die van toepassing zijn op het Immaterieel Cultureel Erfgoed Fonds dat in het kader van de Conventie is opgericht om landen te helpen bij hun inspanningen ter bescherming van het immaterieel cultureel erfgoed.

Klik hier voor meer informatie over de instrumenten die de UNESCO ontwikkelde ter bescherming van het immaterieel cultureel erfgoed.