Unesco Vlaanderen

Steun om de veiligheid van journalisten en de toegang tot informatie te verbeteren

Gepubliceerd op 25/06/2018 door Unesco Platform Vlaanderen

Nederland investeert in het Internationaal programma voor de ontwikkeling van communicatie om initiatieven te ondersteunen die de veiligheid van journalisten en de toegang tot informatie verbeteren.

Nederland stelt 373 000 euro ter beschikking van Unesco's Internationaal programma voor de ontwikkeling van communicatie (IPDC) ter bevordering van de veiligheid van journalisten en de toegang tot informatie.

Nederland investeert bijna 100 000 euro in de IPDC Talks: evenementen in 10 verschillende landen ter gelegenheid van de Internationale dag voor universele toegang tot informatie (28 september). De IPDC Talks zullen een platform bieden aan concrete voorbeelden van vernieuwende en creatieve initiatieven die de toegang tot informatie verbeteren.

Daarnaast biedt Nederland meer dan 160 000 euro voor het opzetten en / of versterken van nationale monitoringmechanismen voor de veiligheid van journalisten en de kwestie van straffeloosheid. Eerder kregen landen als Afghanistan, Pakistan en Zuid-Soedan reeds steun om projecten in die zin te ontwikkelen.

De resterende 100 000 euro zijn bedoeld om IPDC-projecten in ontwikkelingslanden te ondersteunen die bijdragen aan de ontwikkeling van vrije en onafhankelijke media, het vergroten van de toegang tot informatie en gendergelijkheid en de bevordering van de veiligheid van journalisten.

Het IPDC mobiliseert de internationale gemeenschap om media-ontwikkeling in ontwikkelingslanden te bevorderen. Het programma biedt niet alleen ondersteuning voor mediaprojecten, maar tracht ook om een gezonde omgeving te creëren voor de groei van vrije en pluralistische media in ontwikkelingslanden.

Het Internationaal programma voor de ontwikkeling van communicatie van Unesco (IPDC) >