Unesco Vlaanderen

Tentoonstelling over Vlaams en Amerikaans immaterieel cultureel erfgoed

Gepubliceerd op 07/04/2010 door Unesco Platform Vlaanderen

FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, en de Amerikaanse ngo Documentary Arts houden van 7 tot 26 april 2010 een fototentoonstelling op de hoofdzetel van UNESCO in Parijs ter bewustmaking van het belang om immaterieel cultureel erfgoed te beschermen omwille van het gevoel van continuïteit en collectieve identiteit die het verleent aan gemeenschappen.

De tentoonstelling is een uitvloeisel van het lange-termijn engagement van fotograaf, filmmaker en folklorist Alan Govena, tevens oprichter van Documentary Arts, voor het National Heritage Fellowship programma van de National Endowment for the Arts (NEA) in de Verenigde Staten. Via dat programma, dat gebaseerd is op het Japanse concept van Living National Treasures, eert de NEA ieder jaar een aantal Amerikaanse folkartiesten omwille van hun bijdrage aan de enorme culturele mozaïek van het land.

De tentoonstelling Recognizing Our Cultural Heritage, An American and Flemish Dialogue, toont levensgrote portretten van een aantal van de 300 National Heritage Fellows die zijn erkend door de NEA sinds 1982 en van individuele dragers van immaterieel cultureel erfgoed uit Vlaanderen. Door deze mensen van beide zijden van de Atlantische Oceaan samen te brengen in een tentoonstelling, zetten de organisatoren de bezoekers aan om na te denken over onze vooroordelen over culturele identiteiten en vooral over de continuïteit, de evolutie en de uitwisseling tussen het levend erfgoed van gemeenschappen, groepen en individuen.

De exhibitie komt voort uit, en geeft een extra stimulans aan, de inspanningen van beide organisaties om een brede discussie en reflectie op gang te brengen in Vlaanderen en de Verenigde Staten over de waarde en het belang van immaterieel cultureel erfgoed en hoe er mee om te springen. Vanuit die doelstelling zal de tentoonstelling later dit jaar ook Vlaanderen aandoen en plant FARO nog andere initiatieven ter bewustmaking en ter stimulans van het debat ter zake.

Klik hier voor meer informatie over Recognizing Our Cultural Heritage, An American and Flemish Dialogue.

Klik hier voor meer informatie over FARO . Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed