Unesco Vlaanderen

Toestand cultureel erfgoed Aleppo in beeld gebracht

Gepubliceerd op 10/01/2019 door Unesco Platform Vlaanderen

De oude stad van Aleppo, een werelderfgoedsite, is zwaar getroffen door de strijd in Syrië. Satellietbeeldenanalyse brengt de schade in kaart.

Unesco en het VN-Instituut voor Opleiding en Onderzoek (UNITAR) werkten samen aan een rapport dat de schade opmeet aan het cultureel erfgoed van Aleppo in Syrië. Dat gebeurt aan de hand van satellietbeeldenanalyse. De uitgebreide studie heeft aanzienlijke schade aan het cultureel erfgoed op de werelderfgoedsite van de oude stad Aleppo aan het licht gebracht.

Het onderzoek bracht 518 gebouwen op de werelderfgoedsite en het Nationaal Museum in beeld. De volgende schade is vastgesteld: 56 vernietigd, 82 zwaar beschadigd, 270 licht beschadigd, 20 mogelijk beschadigd en 8 zonder zichtbare schade.

De waargenomen schade kan worden toegeschreven aan verschillende factoren, waaronder luchtaanvallen, bombardementen, ondergrondse bommen, beschietingen, brand, straatgevechten en mogelijke plundering op sommige locaties. De geïdentificeerde schade varieert van puin zichtbaar op de daken van gebouwen, tot gaten in de daken en gedeeltelijke structurele instorting, tot volledige vernietiging. Meer dan 10 procent van de historische gebouwen van Aleppo werden vernietigd tijdens de laatste vijf jaar van de gevechten. In sommige gevallen heeft de vernietiging van belangrijke historische elementen invloed op de uitzonderlijke universele waarde van de werelderfgoedsite. Hoewel slechts enkele van de beoordeelde gebouwen onbeschadigd zijn en de schade aan sommige gebouwen ernstig is, is 51 procent van de beoordeelde gebouwen matig beschadigd en is herstelling mogelijk.

Unesco en UNITAR sloten een samenwerkingsovereenkomst in 2015. Daardoor is het gebruik van satellietbeeldenanalyses bij het in kaart brengen van de staat van cultureel erfgoed routine geworden. Dankzij de samenwerking kan de VN een objectieve beoordeling van de toestand van cultureel erfgoed maken, vrij van politieke vooroordelen en gebaseerd op wetenschappelijke methoden.

Download: