Unesco Vlaanderen

Traditionele geneeskunde van de Chinese Miao gemeenschap geselecteerd voor Harmony List

Gepubliceerd op 06/07/2005 door Unesco Platform Vlaanderen

De Miao geneeskunde is gebaseerd op principes uit de traditionele Chinese geneeskunde volgens dewelke het lichaam gezien wordt als een gesloten circuit. Om de oorsprong van een ziekte te achterhalen, zoekt de Miao traditie naar een onevenwicht tussen Yin en Yang. Vervolgens gaat men er van uit dat het lichaam capabel is dit onevenwicht te herstellen en zodoende zichzelf te genezen.

De stad Guiyan, in de provincie Guizhou, liet zich inspireren door deze inzichten en ontwikkelde een project ter bevordering van de lokale ontwikkeling. Het project ziet de omgeving als een gesloten circuit en laat zich leiden door het motto 'reduceer, hergebruik en recycleer'.

De Harmony List kwam vorig jaar tot stand uit een partnerschap tussen het International Fund for the Promotion of Culture (IFPC) en I.DE.A.M - Groupe Crédit Agricole. De jury selecteert de beste traditionele of innovatieve culturele praktijken die significant en duurzaam bijdragen aan de levenskwaliteit op aarde en die de culturele dimensie weten te integreren in sociale, omgevings- en economische ontwikkeling.

Respect voor de omgeving, de capaciteit om oplossingen te genereren voor problemen die zich stellen in de moderne wereld, het behoud van harmonie tussen bevolkingsgroepen en hun traditionele levensstijl en de mogelijkheid tot transfer, adaptatie en reproductie van desbetreffende praktijk, zijn de selectiecriteria die gehanteerd worden.

Elk jaar worden tien praktijken voorgeselecteerd en minstens één daarvan wordt opgenomen in de Harmony List. De betrokkenen bij de geselecteerde praktijk kunnen vervolgens een vraag voorleggen aan het IFPC ter financiële ondersteuning van een cultureel project dat bijdraagt aan de ontwikkeling van hun gemeenschap.