Unesco Vlaanderen

Training in Mozambique

Gepubliceerd op 29/03/2019 door Vlaamse Unesco Commissie

In 2019 financierde het Flanders Unesco Trustfund (FUT) training in Mozambique ten einde cultureel onderwatererfgoed te beschermen. Op Mozambique Eiland, overigens ook een Werelderfgoedsite, gaf men gedurende twee weken training over juridische bescherming en praktisch beheer van cultureel onderwatererfgoed (hoofdzakelijk historische scheepswrakken). De training stond open voor overheden, academici en sitebeheerders uit Mozambique en een tiental andere (Oost-)Afrikaanse landen. 

Voor deze training werd samengewerkt met zowel internationale partners (ICOMOS, Unesco Chair for Ocean heritage, The Slave Wrecks Projects)  als lokale partners (Universiteit Eduardo Mondlane, CAIRIM onderzoekscentrum op Mozambique Eiland). Zo beoogt men om de professionele en academische expertise voor het beschermen van cultureel erfgoed te verfijnen, het draagvlak voor de bescherming voor onderwatererfgoed te verbreden en te tonen hoe goede praktijken in bescherming van Werelderfgoed kunnen toegepast worden op cultureel onderwatererfgoed. Lees zeker het rapport over de training voor meer informatie!