Unesco Vlaanderen

Uitreiking Unesco Memory of the World certificaten

Gepubliceerd op 15/04/2014 door Unesco Platform Vlaanderen

De Vlaamse Unesco Commissie, Mundaneum en de Frans- en Duitstalige Unesco Commissie blazen verzamelen op 8 mei 2014 in Leuven voor de officiële overhandiging van de certificaten die bekrachtigen dat het Archief van de Universiteit Leuven (Ancien Régime, 1425-1797) en het Universeel Bibliografisch Repertorium van Paul Otlet en Henri La Fontaine zijn opgenomen in het Memory of the World Register van Unesco.

Het Memory of the World Register van Unesco wil de publieke opinie te sensibiliseren voor het belang van documentair erfgoed. Het Register omvat enkele van de meest opmerkelijke en waardevolle voorbeelden van documentair erfgoed. Het gaat in hoofdzaak om belangrijke archieven en bibliotheekcollecties maar ook om historische documenten, foto's en geluids- en filmopnames.

Programma

De overhandiging vindt plaats op donderdag 8 mei 2014 om 10u30 in de Centrale Bibliotheek van de KU Leuven (Mgr. Ladeuzeplein 21, 3000 Leuven). De organisatoren voorzien korte toespraken van een Unesco-vertegenwoordiger en van de voorzitters van de beide Unesco-commissies, gevolgd door een toelichting bij de Belgische elementen die recent zijn ingeschreven op het Memory of the World Register.

Na de officiële plechtigheid trekken de aanwezigen naar het Rijksarchief (Vaartstraat 24, 3000 Leuven) voor een geleid bezoek aan de gelegenheidstentoonstellingen over beide collecties. Het gebeuren eindigt met een receptie en een lunch in het Rijksarchief.

Archief Universiteit Leuven (Ancien Régime, 1425-1797)

In de zestiende eeuw was de Leuvense Universiteit de op één na grootste universiteit ten noorden van de Alpen. Stad en universiteit speelden een belangrijke internationale rol in de vroege ontwikkelingen van typografie en cartografie, evenals in de ontwikkeling van de Contrareformatie. Hoewel het bouwkundig erfgoed uit de periode 1425-1797 tot op vandaag een zeer zichtbare herinnering vormt van de invloed van de universiteit in Leuven, toch leveren de bijna 200 meter archiefstukken het overtuigendste bewijs van de maatschappelijke invloed van deze intellectuele instelling.

Het documentair erfgoed van de Oude Leuvense Universiteit is één van de meest homogene universiteitsarchieven uit het Ancien Régime. Het biedt niet enkel inzicht in de klassieke universiteitsinfrastructuur (zoals de gebouwen en de botanische tuin), maar ook in de universitaire rechtspraak en in haar administratie van de bier- en wijnkelder. Daarnaast kunnen we heel wat kennis opdoen over het functioneren van de universiteit en over de contacten tussen studenten, professoren en hun omgeving. Het archief is in 2013 opgenomen in het Memory of the World Register van Unesco.

Universeel Bibliografisch Repertorium van Paul Otlet en Henri La Fontaine

Op voordracht van het Mundaneum in Bergen (Mons) is het Universeel Bibliografisch Repertorium van Paul Otlet en Henri La Fontaine in 2013 in het Memory of the World Register van Unesco opgenomen. Het Repertorium bestaat uit een honderdtal kasten die verplaatsbare kaarten bevatten. Deze universele bibliografische index kan worden beschouwd een voorloper van de hedendaagse klasseer- en zoeksystemen.

Het hoofddoel van Otlet en La Fontaine was de toegankelijkheid van kennis te vergemakkelijken alsook de verspreiding en uitwisseling ervan tussen culturen en gemeenschappen aan te moedigen. Daartoe ontwikkelden zij aan het eind van de 19de eeuw de Universele Decimale Classificatie, die het mogelijk heeft gemaakt sneller en efficiënter informatie te delen en bij te werken. In tegenstelling tot gewone bibliotheekcatalogi geeft het Universeel Bibliografisch Repertorium informatie over alle uitgaven van een werk die wereldwijd bestonden, met aanvullende gegevens over wat al geschreven was over eender welk onderwerp.

Het repertorium is opgebouwd voor de periode 1895-1930. Dat resulteerde in ongeveer 18 miljoen indexkaarten

Memory of the World

Het Memory of the World Programme van Unesco is opgericht in 1992. De aanzet daartoe was het toenemende besef van de hachelijke toestand inzake het behoud en de toegang tot documentair erfgoed in verschillende werelddelen. De hoofddoelstellingen van het programma zijn: het stimuleren van het behoud van documentair erfgoed, de ondersteuning van de toegang tot dit erfgoed, en het wereldwijde bewustzijn vergroten van het bestaan en het belang van documentair erfgoed.

Deelnemen

Het bijwonen van de plechtigheid ter overhandiging van de Memory of the World Certificaten betreffende het Archief van de Universiteit Leuven (Ancien Régime, 1425-1797) en het Universeel Bibliografisch Repertorium van Paul Otlet en Henri La Fontaine is gratis. Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt dus snel inschrijven is de boodschap. Inschrijven kan tot 30 april 2014.