Unesco Vlaanderen

Unesco bekroont Belgisch onderwijsproject in Mali en Oeganda

Gepubliceerd op 31/03/2014 door Unesco Platform Vlaanderen

Oxfam Novib en Education International (België), SOS Villages d'enfants (Madagaskar) en de ProEd Foundation (Panama) zijn de drie laureaten die Unesco dit jaar bekroont met de Hamdan Bin Rashid Al-Maktoum Prijs. Deze award is een erkenning voor projecten die de kwaliteit van het lesgeven bevorderen.

Oxfam Novib en Education International (België) werden geselecteerd voor het programma Quality Educators for All: Ieder kind heeft een goede leraar nodig (Quality-Ed). Het programma werd opgericht in Mali en Oeganda in 2007. Het brengt vertegenwoordigers van de overheid, de onderwijsvakbonden, het maatschappelijk middenveld en de academische wereld samen om een competentieprofiel voor leraren in het basisonderwijs te ontwikkelen. Zodoende wil het project positieve invloed uitoefenen op de hervorming van de lerarenopleiding en op de professionalisering van het lerarenberoep.

SOS Villages d'enfants (Madagaskar) krijgt de Prijs voor de lerarenopleiding die ze aanbiedt. Het programma loopt sinds 2011 en maakt gebruik van niet-formeel onderwijs. Het vergroot de expertise van leerkrachten voor het basis- en secundair onderwijs.

De ProEd Foundation (Panama) werd gekozen voor zijn Teachers Teaching Teachers - Professional Learning Community (PLC)-project. Dit project biedt kwalitatief hoogwaardige, levenslange beroepsontwikkeling aan voor leraren en schooldirecteuren. Iedereen in Panama kan er beroep op doen, ongeacht zijn of haar etnische of socio-economische achtergrond.

De Prijs wordt officieel uitgereikt op de hoofdzetel van Unesco in Parijs op 7 oktober 2014 in het kader van de 20ste viering van de Werelddag van de Leerkracht. Het prijzengeld van 270 000 dollar zal worden gedeeld door de drie laureaten.

De Prijs draagt de naam van de sjeik uit Dubai die het prijzenfonds spijst. De Hamdan Bin Rashid Al-Maktoum Prijs wordt sinds 2009 tweejaarlijks uitgereikt aan initiatieven die bijdragen tot het verbeteren van de kwaliteit van het aangeboden onderwijs in ontwikkelingslanden of in achtergestelde en gemarginaliseerde gemeenschappen.