Unesco Vlaanderen

UNESCO buigt zich over ontwikkeling

Gepubliceerd op 16/08/2011 door Unesco Platform Vlaanderen

Wat is ontwikkeling? Kunnen we het bereiken zonder de planeet te vernietigen? Kan iedereen het bereiken? En hoe kan het bereikt worden? Het zijn vragen die verhitte debatten uitlokken tussen de verschillende partijen die deel uitmaken van de internationale gemeenschap. Maar duidelijke antwoorden en concrete acties blijven uit.

Met de deadline van de Millenniumdoelstellingen in zicht, buigt UNESCO zich over deze elementaire vragen en benadert ze vanuit een ethisch perspectief. Op 17 en 18 augustus 2011 houdt de Organisatie een tweedaagse conferentie onder de noemer Ontwikkeling heroverwegen: ethiek en sociale inclusie in Mexico City.

De conferentie brengt zo'n 25 experten samen om ontwikkeling te beschouwen. Niet zozeer vanuit een puur economisch of technisch perspectief maar vanuit een benadering die streeft naar meer democratische, ecologisch duurzame, sociaal rechtvaardige en cultureel pluralistische samenlevingen. De bijeenkomst wil ook een kader scheppen voor verdere reflectie over deze problematiek in kringen van academici, activisten en beleidsmakers.


Conceptnota en agenda van de conferentie Rethinking Development: Ethics and Social Inclusion