Unesco Vlaanderen

Unesco en Europese Commissie bespreken samenwerking

Gepubliceerd op 08/04/2016 door Unesco Platform Vlaanderen

Irina Bokova, directeur-generaal van Unesco, had een ontmoeting met Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, in Brussel op 6 april 2016. Ze bespraken een aantal actuele thema's zoals de bescherming van cultureel erfgoed in conflictsituaties, onderwijs voor vluchtelingen en de strijd tegen radicalisering van jongeren.

"De rol van Unesco is essentieel voor de bescherming van cultureel erfgoed en voor het bestrijden van gewelddadig extremisme dat in veel samenlevingen een opmars kent," zei Bokova. "De kracht van Unesco ligt in haar interdisciplinaire benadering die essentieel is voor het realiseren van Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling die is aangenomen door de Verenigde Naties."

"We zijn reeds lang actief in Syrië, Libanon en Jordanië op het vlak van onderwijs en cultuur. Onze prioriteit is gericht op jongeren. We moeten veel meer doen om te investeren in de opleiding van jonge mensen, om hun competenties te ontwikkelen en te helpen om hen het belang van de geschiedenis en het cultureel erfgoed te doen begrijpen," aldus Bokova.

Bescherming van cultureel erfgoed

Verwijzend naar de bescherming van cultureel erfgoed, benadrukte Juncker het belang van de nieuwe EU-richtlijnen met betrekking tot de bestrijding van de illegale handel in cultuurgoederen door het harmoniseren van maatregelen bij invoer.

"We moeten krachtige maatregelen en strengere, meer bindende regels vastleggen. Europa moet meer verantwoordelijk opnemen en een rol op dit gebied spelen," verklaarde Juncker. "We onderschatten vaak de culturele dimensie in het Midden-Oosten, in Syrië, in Irak, en het fundamentele belang ervan voor toekomstige generaties."

Onderwijs voor vluchtelingen

De directeur-generaal van Unesco en de voorzitter van de Europese Commissie spraken ook over culturele en religieuze onverdraagzaamheid en de bedreiging van de culturele diversiteit in het Midden-Oosten die leiden tot vervolging en gewelddadig extremisme. Juncker wees daarbij op het grote belang van onderwijs voor jongeren, met name voor Syrische en Iraakse vluchtelingen. Hij verklaarde dat de Europese Commissie 6 miljard euro heeft toegewezen om de opleiding van vluchtelingen te ondersteunen.

Irina Bokova en Jean-Claude Juncker zijn overeengekomen om nog nauwer samen te werken, met het oog op het versterken van de strategische partnerschap tussen Unesco en de Europese Commissie. Met name op het vlak van de bescherming van cultureel erfgoed, de strijd tegen de handel in cultuurgoederen, en het secundair onderwijs om radicalisering tegen te gaan en professionele competenties te ontwikkelen.