Unesco Vlaanderen

UNESCO-experts buigen zich over verval Pompeï

Gepubliceerd op 20/12/2010 door Unesco Platform Vlaanderen

De  2.000 jaar oude archeologische site van Pompeï, nabij Napels, is in ernstige staat van verval. De muurschilderingen zijn vervaagd door de nefaste invloed van zon, lucht, regen, en door de slordige 2,5miljoen bezoekers die de oude straten van Pompeï jaarlijks moeten slikken. Afbeeldingen zitten vol barsten, terwijl houten balken in sommige straten de muren van de antieke huizen, tempels en bars overeind moeten houden.

Op 6 november 2010 begaf de tweeduizend jaar oude Schola Armaturarum het, een trainingsoord voor Romeinse gladiatoren, zeldzaam in zijn soort, en daarom een enorm verlies. Begin december stortten nog eens drie muren in op de site.

UNESCO stuurde daarom een team van deskundigen naar Italië. Het ging om experts op het gebied Romeinse muurschilderingen, antieke architectuur en muurschilderingtechnieken van de Internationale Raad voor Monumenten en Landschappen (ICOMOS), een van de adviesorganen van de UNESCO Werelderfgoedcentrum. Tijdens een driedaags bezoek (2-4 december) aan de site identificeerden ze  potentiële bedreigingen en technische kwesties met betrekking tot het behoud van de fresco's en wandstructuren, alsmede de impact van de recente instortingen op de kenmerken die de site haar uitzonderlijke universele waarde verlenen.

De missie krijgt op een nader te bepalen datum een vervolg. Deze tweede fase zal worden geleid door Christopher Young, een expert inzake het behoud van historische omgevingen. Deze fase zal zich concentreren op het beheer en het bestuur van de site. Samen met de betrokken overheden, lokale instellingen, organisaties en andere belanghebbenden, zal het team de bestaande instandhoudingstrategieën en het huidige beleid om de site te beschermen kritisch doorlichten en voorstellen formuleren voor verbeteringen op dit vlak.

Op de eerstvolgende zitting van het UNESCO Werelderfgoedcomité (Bahrein, juni 2011) zullen de deskundigen verslag uitbrengen van hun bevindingen.