Unesco Vlaanderen

Unesco lanceert platform voor ethische kunstmatige intelligentie

Gepubliceerd op 14/02/2024 door Unesco Platform Vlaanderen

Het Global AI Ethics and Governance Observatory is een mondiaal platform met informatie, advies van experten en praktijkvoorbeelden rond de ethiek en het governance van kunstmatige intelligentie.

Het Global AI Ethics and Governance Observatory is gelanceerd tijdens het tweede Mondiale Forum over de Ethiek van Kunstmatige Intelligentie dat plaatsvond op 5 en 6 februari 2024 in Slovenië. Het platform bundelt informatie, inzichten en instrumenten die bedoeld zijn om beleidsmakers, toezichthouders, academici, bedrijven en het maatschappelijk middenveld te helpen om op een ethische manier om te gaan met kunstmatige intelligentie.

Het Global AI Ethics and Governance Observatory wil belanghebbenden een alomvattend hulpmiddel bieden om de ethische dilemma's en maatschappelijke implicaties die gepaard gaan met de inzet van AI het hoofd te bieden. Voortbouwend op de Unesco-aanbeveling over de ethiek van kunstmatige intelligentie, die in 2021 door 193 landen werd aangenomen, probeert het Observatorium de belangrijkste principes en waarden die in de aanbeveling worden uiteengezet, te operationaliseren door middel van praktische instrumenten en methodologieën.

Readiness Assessment Methodology (RAM)

Eén zo’n instrument is de Readiness Assessment Methodology (RAM), waarmee overheden kunnen evalueren in welke mate ze klaar zijn om AI op een ethische en verantwoorde manier te implementeren. Door gebruik te maken van RAM kunnen landen inzicht krijgen in hun sociotechnische landschap, gebieden voor verbetering in kaart brengen en strategieën ontwikkelen om de potentiële risico’s die gepaard gaan met de inzet van AI te beperken.

AI Ethics and Governance Lab

Het Observatorium huisvest ook het AI Ethics and Governance Lab, een samenwerkingsplatform waar experten van over de hele wereld inzichten, onderzoeksresultaten en beleidsaanbevelingen kunnen delen over kritieke kwesties die verband houden met AI-ethiek en governance. Via het AI Ethics and Governance Lab hebben belanghebbenden toegang tot baanbrekend onderzoek, casestudies en praktijkvoorbeelden gericht op het bevorderen van verantwoorde AI-innovatie en -implementatie.

Mondiale hub

Bovendien fungeert het Observatorium als een mondiale hub voor het delen van informatie en gegevens over AI-governancepraktijken en -trends. Landenprofielen bieden gedetailleerde momentopnamen van het AI-landschap in verschillende landen, terwijl mondiale statistieken inzicht bieden in belangrijke gegevens zoals gerapporteerde AI-incidenten, nationale AI-strategieën, investeringen in AI en patentaanvragen gerelateerd aan AI-technologie.

De lancering van het Global AI Ethics and Governance Observatory onderstreept het engagement van Unesco om de ethische ontwikkeling en inzet van AI-technologieën wereldwijd te bevorderen. Door samenwerking, kennisdeling en capaciteitsopbouw te bevorderen, wil het Observatorium belanghebbenden in staat stellen het transformerende potentieel van AI te benutten en tegelijkertijd de fundamentele mensenrechten te beschermen, inclusiviteit te bevorderen en de risico’s van onbedoelde gevolgen te beperken.