Unesco Vlaanderen

UNESCO onderzoekt beste manier om Libanon te helpen

Gepubliceerd op 22/08/2006 door Unesco Platform Vlaanderen

"Gezien de situatie op het terrein, is het nu mogelijk voor de UNESCO om Libanon ter hulp te komen bij de eerste inspanningen voor de heropbouw, vooral met betrekking tot cultureel erfgoed en onderwijs," zegt Koïchiro Matsuura, directeur-generaal van de UNESCO. Daarom stuurt de Organisatie deze week een team van vier experts ter plaatse. De experts zullen er praten met Eerste Minister Siniora en leden van zijn regering om na te gaan hoe de UNESCO het best van nut kan zijn.

Er staan ook bezoeken aan verschillende werelderfgoedsites op het programma, waaronder Byblos dat is aangetast door het olielek tengevolge van het bombarderen van een nabijgelegen energiecentrale, midden juli.

De onderwijsnoden van Libanon zijn onderwerp van gesprek tijdens een ontmoeting met Onderwijsminister Kabbano. De UNESCO verwacht dat haar rol vooral ligt bij het assisteren bij de heropbouw van het onderwijssysteem. De Organisatie wil eveneens leerlingen en leerkrachten helpen om het trauma van het recente geweld te verwerken.

Later volgen er nog twee andere expertenbezoeken aan Libanon, een om een brede waaier aan culturele onderwerpen te bespreken en een om de behoeften om het vlak van onderwijs, wetenschappen en communicatie in kaart te brengen.

Op 31 augustus 2006 wordt in Zweden een internationale donorconferentie voor Libanon gehouden waarop een eerste noodhulpplan voor het land wordt voorgesteld.