Unesco Vlaanderen

Unesco op Wereld Economisch Forum

Gepubliceerd op 21/01/2016 door Unesco Platform Vlaanderen

Het 46ste Wereld Economisch Forum, gehouden in Davos van 20 tot 23 januari 2016, staat in het teken van de vierde industriële revolutie. Unesco directeur-generaal Irina Bokova neemt deel aan de bijeenkomst en heeft een duidelijke boodschap voor de aanwezige staatshoofden, regeringsleiders en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld.

"Het thema van dit jaar ligt in het verlengde van de universele Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling en het Klimaatakkoord dat is gesloten in Parijs in 2015," verklaart Bokova. "In essentie gaat het om de wijze waarop we verandering aanpakken, en samenwerken en innoveren om mensen te emanciperen en ervoor te zorgen dat deze revolutie vreedzaam en inclusief is."

"Of het nu op het gebied van onderwijs, gender, werk, gezondheid of hulpmiddelen is, ongelijk vormt een van de grootste bedreigingen voor onze gezamenlijke toekomst. Geconfronteerd met polarisering, verdeeldheid en uitsluiting, moeten we reageren met beleidsmaatregelen die mensen centraal stellen en alle vrouwen en mannen emanciperen, die de slagkracht van overheden vergroot en die het multilateraal systeem afstemmen op een gemeenschappelijk verhaal, solidariteit en begrip om datgene te beschermen dat we allemaal delen - onze cultuur, ons menselijkheid en onze planeet."

"Dat begint bij onderwijs en vaardigheden en vraagt een bijzondere focus op het dichten van de genderkloof, vooral in de groeisectoren die bestaan uit jobs die een achtergrond vergen in wetenschap, technologie, techniek en wiskunde. Dat is onze boodschap in Davos - de vierde industriële revolutie moet er een van ontwikkeling zijn."

Het Wereld Economisch Forum publiceert jaarlijks een rapport over de genderkloof. Uit de jongste editie blijkt dat op het gebied van gezondheid, onderwijs, economische kansen en politiek, deze klaaf slechts met 4% is afgenomen het voorbije decennium. Dat betekent dat het, zonder bijkomende inspanningen, nog 118 jaar zal duren vooraleer de genderkloof is gedicht.