Unesco Vlaanderen

UNESCO opent Europees kantoor in Brussel

Gepubliceerd op 21/02/2011 door Unesco Platform Vlaanderen

Irina Bokova, directeur-generaal van UNESCO, kwam op 16 februari 2011 naar Brussel om er een nieuw verbindingskantoor te openen. Via het kanoor wil de Organisatie haar zichtbaarheid in de Europese Unie vergroten en nauwer samenwerken met de verschillende organen van de EU.

Naar aanleiding van de opening van het nieuwe UNESCO-kantoor sprak Irina Bokova met Herman Van Rompuy, president van de Europese Raad. Tijdens het bilateraal overleg kwamen onderwerpen als multiculturalisme, culturele diversiteit en gendergelijkheid aan bod. Beide partijen waren het er over eens dat dit gebieden zijn die zich lenen voor het ontwikkelen van gezamenlijke acties. Na de ontmoeting benadrukte Van Rompuy een groot voorstander te zijn van meer samenwerking tussen de EU en UNESCO.

"UNESCO en de Europese Unie werken reeds samen op verschillende domeinen. De uitdaging nu is om te evolueren tot strategische partners - om na te gaan hoe we gezamenlijke strategieën kunnen ontwikkelen rond thema's van gemeenschappelijk belang en om nauwer samen te werken daar waar het kan. We kunnen ook meer doen om meer zichtbaarheid te geven aan de resultaten van onze samenwerking," aldus Bokova.

Irina Bokova en Andris Piebalgs, Europees Commissaris voor Ontwikkeling, bespraken het uitbreiden van de samenwerking rond basiseducatie en Afrika als eerste stap van de versterkte samenwerking tussen de EU en UNESCO. Daarbij verwezen ze naar het belang van onderwijs en cultuur voor economische groei en bespraken ze onderwerpen zoals de relatie tussen cultuur en ontwikkeling, armoedebestrijding, lerarenopleiding, onderwijs voor meisjes en Onderwijs voor Allen (Education for All).

Lees de toespraak van UNESCO directeur-generaal Irina Bokova over meer samenwerking tussen de Europese Unie (EU) en UNESCO.