Unesco Vlaanderen

Unesco’s bijdrage aan de VN-conferentie over water

Gepubliceerd op 22/03/2023 door Unesco Platform Vlaanderen

De Verenigde Naties houden van 22 tot 24 maart 2023 een Waterconferentie in New York om de wereld op het juiste spoor te zetten voor het realiseren van Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling 6 over schoon water en sanitaire voorzieningen. Het is de eerste VN-conferentie over water in 46 jaar. Ook Unesco tekent present.

Tijdens de conferentie zullen deelnemers onder andere een nieuw idee van Unesco bespreken: de regelmatige wetenschappelijke beoordeling van de watervoorraden in de wereld die geleidelijk de blinde vlekken in ons begrip van de watercyclus zou uitwissen en tegelijkertijd de lidstaten en wateractoren een veel breder palet zou bieden van oplossingen voor een goed waterbeheer. Een reeks toekomstgerichte scenario's zou belanghebbenden in staat stellen de waarschijnlijke gevolgen van verschillende ontwikkelingstrajecten te analyseren. Elke op wetenschap gebaseerde beoordeling zou worden gevalideerd door een intergouvernementeel mechanisme, waardoor de kloof tussen wetenschap en beleid zou worden gedicht. Het idee is gebaseerd op de manier waarop het VN-klimaatpanel (IPCC) zijn rapporten opstelt.

Groot waterrapport

Jaarlijks publiceert Unesco een groot waterrapport met inbreng van meer dan 30 VN-agentschappen. De Organisatie stelt het traditioneel voor op Wereldwaterdag (22 maart). Zo nu ook in New York. Het World Water Development Report van dit jaar laat zien hoe het opbouwen van partnerschappen en het versterken van de samenwerking in alle dimensies van duurzame ontwikkeling essentieel zijn voor het behalen van de waterdoelen en het garanderen van het recht op schoon water en sanitaire voorzieningen.

Er is een lange geschiedenis van partnerschappen op het gebied van waterbeheer, met zowel goede als slechte ervaringen. Het rapport geeft een overzicht van deze ervaringen en benadrukt hoe het verbeteren van positieve en zinvolle samenwerking tussen de gemeenschappen op het gebied van water, sanitaire voorzieningen en bredere 'ontwikkeling' vereist is om vooruitgang te versnellen.

(Lees verder onder de video)

Nevenevenementen

Unesco is een partner bij 26 nevenevenementen die parallel aan het officiële conferentieprogramma plaatsvinden. Deze nevenevenementen worden georganiseerd door lidstaten met verschillende agentschappen van de Verenigde Naties en andere belanghebbenden. Sommige zijn online te volgen.

Thema’s die aan bod komen zijn onder meer sterkere internationale samenwerking voor het beheer van grondwater, het versterken van het waterbeheer door snellere opbouw van capaciteit, het vergroten van gendergelijkheid in het waterbeheer, het betrekken van inheemse kennis bij waterbeheer en het verhogen van de klimaatparaatheid van kleine eilandstaten.

Vlaanderen op de conferentie

De Vlaamse ministers van Omgeving en Mobiliteit Zuhal Demir en Lydia Peeters nemen deel aan de conferentie. Ze zullen er onder meer de Vlaamse Blue Deal voorstellen, die waterschaarste en droogte moet aanpakken. Volgens dat plan komt er in Vlaanderen 748 hectare natte natuur bij. Zowat 14 kilometer aan waterlopen is opnieuw natuurlijk ingericht, zodat water minder snel wordt afgevoerd. Daarnaast komen er onder meer nog 350 extra stuwtjes om water op te slaan en wordt er ruimte vrijgemaakt om 35 miljoen liter extra regenwater op te vangen.