Unesco Vlaanderen

UNESCO vraagt betere bescherming voor werelderfgoed in Congo

Gepubliceerd op 26/04/2007 door Unesco Platform Vlaanderen

De directeur-generaal van de UNESCO, Koïchiro Matsuura, heeft een brief geschreven naar president Kabila van Congo en naar Jean-Marie Guehenno, de VN adjunct-secretarisgeneraal voor Vredesoperaties, om erop aan te dringen dat er maatregelen getroffen worden om het stropen en doden van bedreigde diersoorten in de vijf werelderfgoedsites van Congo een halt toe te roepen.

Het initiatief van Matssura komt er na berichten dat er de voorbije maanden honderden nijlpaarden en minstens twee berggorilla's zijn gedood in het Virunga Nationaal Park dat in 1979 werd ingeschreven op de Werelderfgoedlijst en in 1994 terecht kwam op de Lijst van het Bedreigd Werelderfgoed. Ook de andere vier werelderfgoedsites van Congo, de nationale parken van Garamba, Kahuzi-Giega, Salonga en het Okapi Wildreservaat, staan op de rode lijst van het werelderfgoed.

Matsuura drukt waardering uit voor de inspanningen van het Congolese Instituut voor Natuurbehoud maar benadrukt dat er dringend systematische actie nodig is om te voorkomen dat onherstelbare schade wordt toegebracht aan de uitzonderlijke universele waarde waaraan de vijf Congolese sites hun inschrijving op de Werelderfgoedlijst danken.

De directeur-generaal van de UNESCO vraagt dat het mandaat van de VN-missie in Congo wordt uitgebreid om ook de bescherming van de werelderfgoedsites te omvatten. De sites zijn van groot belang voor het in stand houden van de biodiversiteit aangezien ze een aantal van 's werelds meest zeldzame en opmerkelijke soorten herbergen, waaronder de bonobo's - de aap die het meest verwant is met de mens - de berggorilla en de okapi.

Matsuura wijst erop dat de aanwezigheid van gewapende groepen in de werelderfgoedsites, waaronder Mai Mai en Rwandese rebellen, een bedreiging vormen voor de parken waartegen parkwachters machteloos zijn. Bovendien zijn de parkwachters en hun families vaak het doelwit van de milities, met het verlies van eigendom, verwondingen en soms zelfs de dood tot gevolg.

"Met de eerste vrije verkiezingen is een belangrijke stap gezet in de richting van vrede en veiligheid in het land," aldus Matsuura. "Vrede en veiligheid zijn noodzakelijk om de rehabilitatie van de werelderfgoedsites te kunnen aanvatten en we hopen dat er vooruitgang kan geboekt worden in het streven naar deze doelstelling."