Unesco Vlaanderen

UNESCO wil 40 000 jonge vrouwen alfabetiseren in Senegal

Gepubliceerd op 02/02/2012 door Unesco Platform Vlaanderen

De Senegalese overheid, UNESCO en Procter & Gamble hebben op 30 januari 2012 in Dakar een project gelanceerd voor de alfabetisering van meisjes en vrouwen in het land met behulp van informatie- en communicatietechnologie (ICT). Onder de noemer "Help mijn hand om mijn toekomst te schrijven" wil het project aan 40.000 jonge vrouwen in zeven regio's van Senegal een opleiding verschaffen waarbij de klemtoon ligt op het gebruik van ICT's. De opleidingen worden gegeven in verschillende landstalen.

"Dit is meer dan een project voor positieve discriminatie van vrouwen en meisjes die, zoals we weten, de eerste en grootste slachtoffers zijn van analfabetisme. Het is een innovatieve manier om ICT's te introduceren in het leerproces," aldus de Senegalese minister van Onderwijs M. Kalidou Diallo. "We hopen dat dit project echt een positieve impact kan hebben op het verminderen van armoede en op de ontplooiing van vrouwen in de betrokken regio's."

Volgens Ann Therese Ndong Jata, directeur van het Regionaal Bureau voor Onderwijs in Afrika (BREDA) is het project een uitstekend voorbeeld van samenwerking tussen de overheid, het middenveld en de bedrijfswereld. Het is tevens een goed voorbeeld voor ontwikkeling omwille van het combineren van traditionele methoden om te leren lezen en schrijven met programma's op basis van ICT's. Geletterdheid omvat tegenwoordig immers ook het kunnen omgaan met computers en het beschikken over vaardigheden om probleemoplossend te denken en te handelen.

Het project sluit aan bij de vierde Education for All-doelstelling die erop gericht is om de geletterdheidgraad wereldwijd met de helft te doen toenemen. Het analfabetisme in Senegal bedraagt 40 procent van de bevolking.

In april 2011 sloten UNESCO en Procter & Gamble een overeenkomst ter ondersteuning van onderwijsprojecten over een periode van twee jaar met een bedrag van 750.000 dollar. De samenwerking richt zich op de opleiding van leerkrachten, het aanbieden van opleidingen in 'echte' en virtuele klassen, het verwerven van vaardigheden die helpen om in een levensonderhoud te voorzien, het ontwikkelen van leermethoden en het produceren van educatieve programma's voor radio en televisie.