Unesco Vlaanderen

UNESCO wil wetenschappelijke vooruitgang beter afstemmen op het bevorderen van ontwikkeling

Gepubliceerd op 14/09/2011 door Unesco Platform Vlaanderen

UNESCO wil een platform zijn voor debat en de vrije uitwisseling van ideeën over de grote uitdagingen van onze tijd. Een van de uitgangspunten van de Organisatie is dat iedereen moet kunnen genieten van de voordelen die voortvloeien uit wetenschappelijk vooruitgang. Om het debat daaromtrent te stimuleren, richtte UNESCO een panel op bestaande uit vooraanstaande wetenschappers, beleidsvormers en intellectuelen. Het panel houdt zijn eerste bijeenkomst op de hoofdzetel van UNESCO in Parijs op 15 en 16 september 2011. Bedoeling is om de voornaamste uitdagingen op het vlak van sociale en natuurwetenschappen te benoemen om UNESCO te helpen om er een antwoord op te formuleren.

Op de eerste dag van de bijeenkomst zal het panel debatteren over de huidige trends in de wetenschappen en de rol van UNESCO op dit gebied. Tijdens de tweede dag zal het panel samen zitten met vertegenwoordigers van de lidstaten van de Organisatie om gedachten uit te wisselen rond twee thema's: het mobiliseren van de wetenschappelijke wereld om het hoofd te bieden aan de interdisciplinaire uitdagingen waar de samenlevingen voor staan en het vergroten van de knowhow met betrekking tot wetenschap, technologie en innovatie.

Het panel zal voortaan twee keer per jaar bijeenkomen. Het telt 28 persoonlijkheden die bijzondere resultaten bereikten op het vlak van hun expertise. 17 van hen zullen aan de eerste ontmoeting deelnemen.

De wetenschappelijke sector is voortdurend in beweging. Het panel zal UNESCO richtlijnen aanreiken om strategieën te ontwikkelen voor het bevorderen van duurzame ontwikkeling en voor het bestrijden van armoede. Het zal ook functioneren als een denktank voor het smeden van nieuwe samenwerkingsverbanden met de private sector, het middenveld en de academische wereld.