Unesco Vlaanderen

Vrouwen, Conflict en Geweld

Gepubliceerd op 06/02/2000 door Unesco Platform Vlaanderen

"Mijn rechterhand is verlamd geraakt maar toch zou ik hem schudden met de eerste Serviër die om vergiffenis raagt. Het klinkt vreemd maar ik haat niet. De boosdoeners zullen vanzelf worden gestraft." Jadranka Cigalj sprak deze memorabele woorden uit op het einde van het congres in maart 1996, dat Moeders voor Vrede toen had georganiseerd. Jadranka Cigalj was een overlevende van het beruchte Omarska-kamp in Bosnië. Ze was één van de hoofdgetuigen die later op het Internationaal Tribunaal van Den Haag zou worden gehoord.

Er waren ook vrouwen uit Tsjetsjenië aanwezig in 1996. Ook toen was ginds een gewelddadig conflict aan de gang. "We proberen wanhopig die oorlog te doen stoppen. Het is een echte nachtmerrie. Waarom luistert niemand naar ons?" vroegen ze zich luidop af.

Op de laatste dag van het congres besloten vrouwen van over de hele wereld om zich nog meer voor vrede in te zetten. Ondanks hun inspanningen en vastberadenheid, draait de oorlogsmachine ongestoord verder. Wordt er nog steeds niet genoeg naar vrouwen geluisterd. Het is nochtans duidelijk dat in alle conflicten, de vrouwen heel moedig zijn om het leven te hernemen. Om te verzoenen, om te vergeven.

Positief

Daarom wordt tijdens het internationaal congres, dat in februari in Ieper georganiseerd wordt, sterk de nadruk gelegd op de positieve kracht van de vrouw. Na de opening op vrijdagavond 18 februari, wordt op zaterdag via een terugblik op de vorige eeuw, besproken hoe de vrouw een positieve stempel kan drukken op de toekomst. In verschillende werkgroepen (vanaf 10 uur) worden de volgende thema's besproken:

Wereldoorlog I & II

Vrouwen in hedendaagse conflicten (Tsjetsjenië, Balkan, Erythrea, Afhanistan, enz.)

Vrouwen in bezette gebieden en in de naweeën van een oorlog of conflict (Palestina, Algerije, Sudan,Zuid-Afrika, Zaïre, enz)

Rechtspositie burgerschap migranten - vluchtelingen (de Marokkaanse vrouwen.)

De culturele en traditionele gebruiken i.v.m. vrouwen.

Er zijn getuigen, sprekers en deskundigen uit verschillende landen die het debat met het publiek zullen aangaan. De zaterdag wordt besloten met een multicultureel feest. Op zondag worden de contacten bestendigd. De namiddag staat in het teken van UNESCO's inspanningen op het vlak van vrouwen en vredescultuur. De Organisatie zal benadrukken dat de vrouwen zich niet in een slachtofferrol hoeven te laten dringen bij conflicten, maar dat zij in tegendeel, een zeer belangrijke rol kunnen spelen bij conflictpreventie, of bij de wederopbouw van het dagdagelijkse leven nadat de wapens het zwijgen zijn opgelegd. Die stelling zal geïllustreerd worden met ervaringen 'uit het veld'.

Vredescultuur

Daarnaast zal het Manifesto 2000 aan de congresgangers worden voorgesteld. Dat is een tekst die UNESCO verspreidt in het kader van het Internationaal Jaar voor de Vredescultuur, zoals de Verenigde Naties 2000 doopten. Het is een persoonlijke verbintenis waarmee je belooft om de principes van de vredescultuur in het dagelijkse leven te respecteren en toe te passen. Alle aanwezigen zullen uitgenodigd worden om het Manifesto 2000 te ondertekenen, en haar principes uit te dragen.