Unesco Vlaanderen

Wat betekent kunstmatige intelligentie voor de filmsector?

Gepubliceerd op 15/11/2023 door Unesco Platform Vlaanderen

Unesco bracht mensen uit de film- en technologiesector bijeen om van gedachten te wisselen over de impact van kunstmatige intelligentie op de filmsector en  creatieve industrie. Over één ding was iedereen het eens: de mens moet centraal staan. Kunstmatige intelligentie is een instrument voor makers en mag hen niet vervangen.

Meer dan 1.000 mensen registreerden zich om het evenement Film Sector on the Frontlines online en op de hoofdzetel van Unesco te volgen. Ze hoorden verschillende sprekers vertellen over de voordelen, mogelijkheden en uitdagingen van kunstmatige intelligentie (of artificiële intelligentie, AI) voor makers, het creatieve proces en de filmsector.

Uit de besprekingen bleek dat er behoefte is aan internationale richtlijnen en standaarden. Unesco en andere internationale organisaties zouden daaraan moeten werken om een aantal principes te waarborgen:

  • Toestemming: kunstenaars en culturele professionals moeten worden geïnformeerd over, en toestemming geven, voor het gebruik van hun werk voor het trainen van generatieve AI-modellen;
  • Eerlijke vergoeding: kunstenaars en culturele professionals wier werk wordt gebruikt door generatieve AI-instrumenten moeten worden vergoed en hun intellectuele-eigendomsrechten moeten worden beschermd;
  • Transparantie: gebruikers van generatieve AI-tools moeten op de hoogte zijn van de bronnen die worden gebruikt om de inhoud te creëren waar ze om vragen, met name om onbedoeld plagiaat te voorkomen. Op dezelfde manier moeten werken die met AI zijn gegenereerd, duidelijk worden aangegeven;
  • Culturele diversiteit: generatieve AI-modellen moeten worden getraind en gecorrigeerd om te vermijden dat ze vooroordelen en stereotypen in stand houden en om ervoor te zorgen dat er diverse en representatieve verhalen of beelden worden geproduceerd en verspreid.

In 2021 publiceerde Unesco de eerste internationale Aanbeveling over de ethiek van kunstmatige intelligentie, waarin cultuur aan bod komt als een specifiek gebied van beleidsactie.