Unesco Vlaanderen

Werelderfgoedsite Durmitor niet langer bedreigd

Gepubliceerd op 03/05/2005 door Unesco Platform Vlaanderen

De regering van Montenegro (Servië-Montenegro) besloot af te zien van de bouw van een dam die een deel van de canyon van de Tara zou doen overstromen. De Tara-canyon is de diepste kloof in Europa. De Tara-rivier maakt deel uit van het biosfeerreservaat naast het Durmitor Nationaal Park, een werelderfgoedsite sinds 1980. Het Durmitor Nationaal Park werd gevormd door gletsjers, rivieren en ondergrondse stroompjes.

De beslissing om de bouw af te blazen viel in navolging van een ontmoeting tussen Koïchiro Matsuura, directeur-generaal van de UNESCO, en de presidenten van Servië-Montenegro en Bosnië-Herzegovina in 2004. Deze planden een bezoek van een internationale expertenmissie van de UNESCO en de IUCN (Wereldunie voor de Bewaring van de Natuur) in januari jl. Het rapport van deze missie wees uit dat de site, wanneer de dam zou worden gebouwd, op de Lijst van Werelderfgoed in Gevaar zou belanden.

De dam zou ervoor zorgen dat 12 van de 80 km lange kloof onder water komt te staan. Dit zou het nationaal park drastisch hertekenen. De mogelijkheid bestaat dat fauna en flora ernstige schade oplopen. De redenen waarom de site tot werelderfgoed werd uitgeroepen zouden op die manier mogelijk teniet worden gedaan.

Daarnaast formuleerde de expertenmissie andere aanbevelingen. Een versterkte samenwerking tussen Servië-Montenegro en Bosnië-Herzegovina op verschillende vlakken is een must. Gecoördineerde activiteiten op beide oevers van de Tara, samenwerking op het vlak van bescherming van het rivierbassin en samenwerking betreffende uitbreiding van potentieel werelderfgoed in de toekomst behoren tot de mogelijkheden.

Na de recent afgesloten overeenkomst tussen Litouwen en Rusland ter bescherming van de Koerische landtong (een natuurlijke werelderfgoedsite die door plannen voor de bouw van een olieplatform bedreigd werd) toont deze beslissing opnieuw aan hoezeer de Werelderfgoedconventie bijdraagt aan internationale samenwerking en aan de bescherming van ons erfgoed.