Unesco Vlaanderen

Wissel van de wacht: afscheid Marc Vervenne en verwelkoming Anne De Paepe

Gepubliceerd op 25/10/2022 door Vlaamse Unesco Commissie

Wissel van de wacht hoofding.jpg

Op 14 oktober vond in het Herman Teirlinckgebouw in Brussel een evenement plaats om afscheid te nemen van vertrouwde gezichten en kennis te maken met de nieuwe samenstelling van de Vlaamse Unesco Commissie.  

Na twaalf jaar voorzitterschap, twee termijnen, verlaat de Leuvense ererector Marc Vervenne de Vlaamse Unesco Commissie. Marc heeft een sterke persoonlijke affiniteit met de vredes-thematiek. Unesco’s kerngedachte is helder uitgedrukt in haar Handvest: “Omdat oorlogen beginnen in de hoofden van mensen, moeten we in de hoofden van mensen vrede opbouwen”. Die aandacht voor vrede maakt dat Unesco zo sterk bij hem resoneert. Het gaat niet louter om onderwijs, wetenschap en cultuur, maar ook om het uiteindelijke doel: vredesopbouw. Marc Vervenne draagt voortaan officieel de titel “erevoorzitter” van de Vlaamse Unesco Commissie.  

Enkele andere commissieleden zijn ook einde mandaat. De Vlaamse Unesco Commissie wordt versterkt door vijf nieuwe stemgerechtigde leden met diverse expertises. Daarnaast vervoegen drie enthousiaste jongeren als adviserende leden de Commissie. Ze engageren zich om het gedachtegoed van Unesco mee te verspreiden onder de jeugd in de Vlaamse Gemeenschap. 

Tot slot werd Anne De Paepe, ererector van de UGent, officieel voorgesteld als nieuwe voorzitter van de Vlaamse Unesco Commissie voor de periode 2022 – 2028. Tijdens het evenement is ook hulde gebracht aan Lukas Van Damme, die van 2018 tot 2022 een zeer dynamische algemeen secretaris van de Commissie was. Sinds 1 september 2022 is hij opgevolgd door Nele Rabijns. 

Na enkele presentaties, blij weerzien, afscheid en verwelkoming werd de namiddag afgesloten met een netwerkreceptie.