Unesco Vlaanderen

Vlaamse Unesco Commissie

De Vlaamse Unesco Commissie (VUC) is in 2003 opgericht door de Vlaamse Regering om de band tussen de Vlaamse Gemeenschap en Unesco te bevorderen, met specifieke voorlichtings- en adviestaken. De commissie biedt ook steun aan verschillende Unesco-netwerken, -comités en -erkenningen in Vlaanderen en geldt als formeel aanspreekpunt voor Unesco. 


Commissieleden

De VUC telt twaalf stemgerechtigde commissieleden (waaronder vijf ambtenaren en zeven externe experts), drie raadgevende leden en een aantal bijkomende adviserende leden. Zij hebben allemaal een deskundigheid op één of meerdere Unesco-thema’s, -conventies of -programma’s.

De huidige voorzitter van de commissie is de Gentse ererector Anne De Paepe. Samen met vicevoorzitter Jorijn Neyrinck, experte Immaterieel Cultureel Erfgoed en algemeen secretaris Nele Rabijns vormen zij het dagelijks bestuur.

Na twaalf jaar als voorzitter van de Vlaamse Unesco Commissie heeft Marc Vervenne op 14 oktober 2022 de fakkel doorgegeven aan Anne De Paepe. Samen met de nieuwe voorzitter werden ook andere nieuwe commissieleden verwelkomt.


Werking

  • Het Vlaams Departement Buitenlandse Zaken levert de algemeen secretaris van de commissie en biedt een bescheiden werkingsbudget.
  • Met die middelen biedt de commissie steun aan verschillende Unesco-netwerken, -comités en -erkenningen in Vlaanderen, zoals het ASPnet met de Unesco-scholen.
  • De VUC organiseert tevens activiteiten zoals infodagen en netwerkevents over specifieke Unesco-materies.
  • Communicatie over Unesco wordt verzorgd via deze website in samenwerking met Unesco Platform Vlaanderen, en nieuwsbrieven, publicaties en bijkomende initiatieven.
  • Tot slot verleent de VUC advies over Unesco-dossiers, zowel informeel advies aan geïnteresseerden en voor kandidaturen, als formeel advies aan Unesco en aan de Vlaamse Regering en overheid.
  • Je kan de jaarverslagen van de Vlaamse Unesco Commissie hier raadplegen:  2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023
  • De VUC stelt een memorandum voor in de aanloop naar de verkiezingen van 9 juni 2024:  Memorandum van de Vlaamse Unesco Commissie

Nationale Unesco Commissie 

Elk land dat lid is van Unesco is verplicht een ‘nationale Unesco-commissie’ op te richten om de band te versterken tussen Unesco en de overheden, het middenveld en academische en culturele kringen van een land. Unesco beschouwt de nationale commissies als vast aanspreekpunt en eist vaak een positief advies van de betrokken nationale commissies bij kandidaturen voor Unesco-prijzen, -netwerken en -programma’s. Vanwege onze specifieke staatsstructuur heeft België twee Unesco-commissies: de Vlaamse Unesco Commissie en de ‘Commission belge francophone et germanophone pour l’UNESCO’.


Contact


Abonneer je op de nieuwsbrief van de Vlaamse Unesco Commissie

Je kan altijd uitschrijven door op de link in de voettekst van onze nieuwsbrief te klikken.

Wij gebruiken Mailchimp als platform voor onze nieuwsbrief. Door in te schrijven, stem je ermee in dat je gegevens worden doorgegeven aan Mailchimp voor verwerking.
Lees hier meer over het privacybeleid van Mailchimp.