Unesco Vlaanderen

Workshop voor vrouwelijke militairen over bescherming van erfgoed

Gepubliceerd op 09/10/2019 door Unesco Platform Vlaanderen

Vrouwelijke militairen uit Libanon, Irak en Jordanië kregen een opleiding over het beschermen van erfgoed tijdens militaire operaties.

Zo'n 40 vrouwelijke militairen uit Libanon, Irak en Jordanië en vredeshandhavers van de Interim-vredesmacht van de VN in Libanon (UNIFIL) kwamen van 1 tot 3 oktober 2019 samen in Beiroet. Ze namen er deel aan een workshop van Unesco over de bescherming van culturele eigendom in geval van een gewapend conflict. Het was de eerste keer dat Unesco een dergelijk evenement organiseerde specifiek gericht op vrouwelijk militair personeel. Bedoeling was om de participatie van vrouwen bij de bescherming van erfgoed te vergroten. Dit is immers een cruciale component voor het algemene succes van verschillende militaire en vredesmissies.

Tijdens de workshop was een bezoek aan de werelderfgoedsite van Tyrus voorzien. De deelnemers beoordeelden er scenario's voor het beveiligen en beschermen van culturele sites en artefacten. De training bood een platform voor zowel internationale als lokale experts en vrouwelijke militairen om van gedachten te wisselen over de bescherming van cultureel erfgoed tijdens militaire operaties.

Het bijscholen van vrouwen in uniform, waarvan het aantal wereldwijd toeneemt, en het garanderen van hun deelname aan militaire operaties zal de strijdkrachten ondersteunen in het aangaan van een constructieve dialoog met alle leden van lokale gemeenschappen in tijden van conflict. Dit kan vrouwen en meisjes uit getroffen gemeenschappen verder inspireren om een actieve rol te spelen in vredes- en verzoeningsprocessen, wat vervolgens kan leiden tot een betere bescherming van cultureel erfgoed.