Unesco Vlaanderen

17 doelstellingen om onze wereld te transformeren

Gepubliceerd op 12/06/2019 door Unesco Platform Vlaanderen

Brochure met tips over hoe jij kan bijdragen tot een meer inclusieve en duurzame wereld.

Het Departement Buitenlandse Zaken van de Vlaamse overheid en het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties (UNRIC) stellen samen de publicatie '17 doelstellingen om onze wereld te transformeren' voor. Daarmee willen ze burgers en ondernemingen informeren over de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen en hen aanzetten tot actie.

De 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen – ook bekend als Sustainable Development Goals of SDG's – van Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling zijn in 2015 aangenomen in de schoot van de Verenigde Naties. Het einddoel: een betere wereld voor iedereen. Het middel: iedereen betrekken bij het bewerkstelligen van een heuse omslag van ons economisch en maatschappelijk model.

De nieuwe publicatie stelt de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen uitgebreid voor en geeft concrete tips van hoe wij met zijn allen kunnen bijdragen tot de realisatie ervan.

Unesco de de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

Ook Unesco werkt mee aan de realisatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. De Organisatie neemt wereldwijd het voortouw in de coördinatie van de Onderwijs Agenda 2030 die streeft naar inclusief, kwaliteitsvol onderwijs en naar het bevorderen van levenslang leren voor iedereen (SDG 4). Met haar programma’s draagt Unesco bij tot het bereiken van gendergelijkheid en de ontwikkeling van het vermogen tot zelf zelfbeschikking (‘empowerment’) voor alle vrouwen en meisjes (SDG 5). Gendergelijkheid is één van de twee topprioriteiten in Unesco’s middellange termijnstrategie 2014-2021.

In haar onderzoeksprogramma’s over waterbeheer en wetenschappelijke of technologische capaciteitsopbouw, draagt Unesco bij tot het verzekeren van de toegang tot drinkbaar water (SDG 6) en tot de erkenning van het belang van wetenschap, technologie en innovatie voor duurzame ontwikkeling (SDG 9). Unesco stimuleert het verwerven van kennis over de oceanen en draagt bij tot het duurzaam beheer van oceanen en kustlijnen (SDG 14). Zij zet in op biodiversiteit en op het beheer van natuurlijke rijkdommen met werelderfgoedsites en biosfeerreservaten (SDG 15). De Organisatie ondersteunt inspanningen om klimaatverandering tegen te gaan en voor de aanpassing aan de gevolgen daarvan (SDG 13).

Unesco neemt deel aan de totstandkoming van inclusieve, veilige en veerkrachtige steden, onder meer door middel van de bescherming van het cultureel en het natuurlijk erfgoed van de mensheid (SDG 11). Een ander speerpunt van de Organisatie is het verzekeren van publieke toegang tot informatie, de veiligheid van journalisten en de bevordering van goed bestuur en de rechtsstaat (SDG 16).

Informatie over het werk van Unesco in verband met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen >

Download 17 doelstellingen om onze wereld te transformeren