Unesco Vlaanderen

De klimaatverandering. Hoever laten we het komen?

Gepubliceerd op 20/12/2010 door Unesco Platform Vlaanderen

De titel van deze brochure is de centrale vraag van een campagne waarmee het UNESCO Platform Vlaanderen aandacht vraagt voor de klimaatverandering en wijst op de gevolgen ervan voor het werelderfgoed.

De klimaatverandering kan tegenwoordig (terecht) op heel wat mediabelangstelling rekenen maar de UNESCO is er al langer dan vandaag mee bezig. Met programma's op het gebied van natuur- en sociale wetenschappen, cultuur, communicatie en onderwijs is de Organisatie een uitgelezen forum voor het bespreken van de klimaatverandering en de invloed ervan op de maatschappij. Talrijke activiteiten spitsen zich toe op het vergroten van de wetenschappelijke kennis over alle aspecten van het klimaat, op het nagaan hoe mens en milieu reageren op klimaatverandering, op het uitzoeken hoe de schadelijke gevolgen van klimaatverandering zoveel mogelijk beperkt kunnen worden en op het verzamelen van data die bij dit alles kunnen helpen.

Dat het bovenstaande niet zomaar een praatje is, blijkt uit dit overzicht van de programma's en projecten die de UNESCO oprichtte of ondersteunt om mee te werken aan de oplossing van het klimaatprobleem.

De klimaatverandering. Hoever laten we het komen? is uitgegeven door het UNESCO Platform Vlaanderen en is te bestellen via info@unesco-vlaanderen