Unesco Vlaanderen

Ontdek de documenten in de Benelux

Gepubliceerd op 20/12/2010 door Unesco Platform Vlaanderen

UNESCO spant zich in om het bewustzijn over het belang van alle vormen van erfgoed te vergroten en om de meest waardevolle voorbeelden ervan te beschermen. Een minder bekende, maar daarom niet minder belangrijke, vorm van erfgoed is het zogenoemde documentair erfgoed. Daarmee bedoelt men manuscripten, geluidsopnames, beeldmateriaal en documenten die zijn opgenomen in archieven en bibliotheekcollecties. Deze zijn van essentieel belang om de geschiedenis en de evolutie van de mensheid te begrijpen.

Met haar Memory of the World programma, zet UNESCO haar lidstaten aan om hun documentair erfgoed op een duurzame manier te beheren zodat deze waardevolle informatiebronnen in de toekomst niet opdrogen. Ter ondersteuning van het programma, startte de Organisatie met de aanleg van het Memory of the World Register dat de meest bijzondere voorbeelden van documentair erfgoed voorstelt aan de publieke opinie.

De brochure Ontdek de documenten in België, Nederland en Luxemburg van Uitgeverij Lannoo en het UNESCO Platform Vlaanderen geeft uitleg over het documentair erfgoed van de Benelux dat is ingeschreven op het Memory of the Word Register. Van elk element wordt het historisch belang geschetst. De lezer krijgt ook praktische informatie over hoe en waar de elementen geconsulteerd en bezocht kunnen worden.

De Belgische inschrijvingen op het register betreffen het archief van de Insolvente Boedelkamer in Antwerpen, een unieke collectie documenten die ons in staat stelt om de internationale betrekkingen van de vroege moderne periode (1500-1800) beter te begrijpen, en het zakenarchief Officina Plantiniana, het toppatrimonium bij uitstek in de collecties van het Plantin-Moretus Museum in Antwerpen.

In Nederland zijn drie door UNESCO erkende voorbeelden van documentair erfgoed te vinden. De bibliotheek Ets Haim - Livraria Montezinos bevindt zich in het opleidings- en onderzoeksinstituut van het gelijknamige Portugeesjoodse seminarie. Het werd opgericht in 1616 en is sinds 1675 gevestigd in het complex van de Portugese Synagoge in Amsterdam. De archieven van de Vereenigde Oost-Indische Compagnie (1602-1795) is met 25 miljoen bladzijden de omvangrijkste bron over de vroege globalisering. De VOC was de grootste Europese handelsvennootschap die toen met Azië handel dreef. Wereldvermaard, ten slotte, is het dagboek van Anne Frank dat het Joods meisje bijhield toen ze met haar joodse familie twee jaar lang ondergedoken leefde - van juli 1942 tot augustus 1944 - in Amsterdam.

In Luxemburg kan je niet om The Family of Man heen: de grootste fototentoonstelling aller tijden. Edward J. Steichen, een Amerikaanse fotograaf geboren in Luxemburg, stelde ze in 1955 samen voor het Museum of Modern Art (MoMa) in New York. Zijn doel was om door middel van de fotografie de mensen aan de mensen te laten zien. Daartoe ontving hij twee miljoen foto's, waaruit hij er 503 koos die gemaakt waren door 273 professionele fotografen en amateurfotografen uit 68 verschillende landen.

De brochure Ontdek de documenten in België, Nederland en Luxemburg, UNESCO Memory of the World is gratis te verkrijgen via info@unesco-vlaanderen.be

Klik [hier] om de brochure Ontdek de documenten in België, Nederland en Luxemburg, UNESCO Memory of the World te lezen.