Unesco Vlaanderen

Op naar de kennismaatschappij

Gepubliceerd op 21/12/2010 door Unesco Platform Vlaanderen

UNESCO is ervan overtuigd dat de moderne informatie- en communicatietechnologieën (ict's) belangrijke instrumenten zijn om de ontwikkeling te bevorderen en de culturele diversiteit te vrijwaren. Maar dat potentieel kan enkel ten volle tot bloei komen indien ict's als een middel en niet als een doel beschouwd worden. De inhoud die via ict's aangeboden wordt, moet met andere woorden afgestemd zijn op de behoeften van verschillende doelgroepen en mag niet louter Westerse belangen dienen. Alleen zo kunnen ontwikkelingslanden en landen in overgang de digitale kloof overbruggen en via ict's hun achterstand op de rest van de wereld kleiner maken.

Deze visie van UNESCO komt uitgebreid aan bod in de nieuwe brochure Op naar de kennismaatschappij, UNESCO op het vlak van informatie en communicatie, uitgegeven naar aanleiding van de World Summit on the Information Society die de Verenigde Naties organiseerden van 10 tot 12 december 2003 in Genève.

De brochure is volledig gewijd aan de activiteiten van de UNESCO op het vlak van informatie en communicatie. Ze vertrekt vanuit de strategie van de Organisatie: hoe kijkt ze tegen de problematiek aan en wat wil ze realiseren? Vervolgens worden de verschillende programma's voorgesteld waarmee UNESCO haar doelstellingen tracht de bereiken. Het einddoel is duidelijk: een evenwichtige kennismaatschappij die voor iedereen toegankelijk is en iedereen een kans op ontplooiing biedt.

De brochure Op naar de kennismaatschappij, UNESCO op het vlak van informatie en communicatie is uitgegeven door het UNESCO Platform Vlaanderen en is gratis te bestellen via info@unesco-vlaanderen.be