Unesco Vlaanderen

The Unesco Courier juli-september 2019

Gepubliceerd op 02/09/2019 door Unesco Platform Vlaanderen

De ethische implicaties van klimaatverandering.

Over klimaatverandering is al veel inkt gevloeid. Dit nummer van The Unesco Courier belicht aspecten van klimaatverandering die minder aan bod komen maar van belang zijn om mensen te overtuigen om hun gedrag te veranderen en de klimaatdoelstellingen te halen.

Om de impact van de klimaatverandering te beperken, moeten ons gedrag en onze overtuigingen veranderen. Dat vergt nieuwe prioriteiten in de politiek, de economie, de industrie en het dagelijks leven van ons allemaal. Meer bewustwording over de ethische implicaties van de klimaatverandering – die niet alleen een bedreiging is voor de ecosystemen van onze planeet maar ook voor onze fundamentele rechten doordat er meer onrechtvaardigheid en grotere ongelijkheden uit voortvloeien – kan helpen om de nodige veranderingen teweeg te brengen.

De ethische implicaties van klimaatverandering zijn nog relatief onontgonnen terrein. Unesco nam in november 2017 een Verklaring van ethische principes met betrekking tot klimaatverandering aan. Het is een set richtlijnen die beleidsmakers en andere betrokkenen moet helpen bij het aanpakken van klimaatverandering.

Met deze special wil The Unesco Courier het debat over de aanpak van klimaatverandering verruimen en niet beperken tot de wetenschappelijke kwesties die veel aandacht krijgen. Want de aanpak van klimaatverandering moet steunen op rechtvaardigheid en gelijkheid, op respect voor de mensenrechten en solidariteit, op wetenschappelijke en politieke integriteit, en op collectieve en individuele verantwoordelijkheid.

Download The Unesco Courier July-September 2019

Download Le Courier de l'Unesco juillet-septembre 2019