Unesco Vlaanderen

The Unesco Courier juli-september 2021

Gepubliceerd op 04/08/2021 door Unesco Platform Vlaanderen

Hoe kan de mens zich beter verzoenen met zijn omgeving om zowel zijn toekomst als die van de natuur veilig te stellen?

Jaar na jaar schetsen wetenschappelijke studies doemscenario’s: de achteruitgang van levende organismen, het verlies van soorten, de overexploitatie van hulpbronnen en de achteruitgang van natuurlijke habitats. Ecosystemen, waarvan ons bestaan afhangt, krimpen in een ongekend tempo, tegen de achtergrond van de klimaatcrisis.

Het is echter nog niet te laat om te (re)ageren. Door instandhoudingsmaatregelen op lange termijn wordt de achteruitgang van sommige bedreigde soorten met succes een halt toegeroepen. Beschermde gebieden, die 17 procent van het aardoppervlak uitmaken, dienen als een rem op stedelijke en agrarische aantasting. Het doel is om in 2030 de 30 procent te bereiken. Maar 100 procent van de mensheid moet zich nu verzoenen met het leven naast alle levende wezens.

Dit nummer van de Courier is een uitnodiging om bewuster te worden - om opnieuw betoverd te worden door de natuur, om je er opnieuw mee te verbinden, om open te staan voor nieuwe manieren van leven, om je te verwonderen. Het is een oproep om onszelf volledig heruit te vinden in onze omgeving, om onszelf te herkennen als levende wezens tussen andere levende wezens. Het is een poging om de stelregel van de Franse paleoantropoloog Pascal Picq te weerleggen, dat "de mens niet het enige dier is dat denkt, maar het enige dier is dat denkt dat hij geen dier is".