Unesco Vlaanderen

UNESCO info 83

Gepubliceerd op 08/02/2012 door Unesco Platform Vlaanderen

In UNESCO info 83 lees je onder meer:

Ook UNESCO heeft nu haar Palestijnse kwestie: Op het eindejaarsmenu van UNESCO staan gebakken peren. Nadat de lidstaten van de Organisatie stemden voor de toetreding van Palestina, zetten de Verenigde Staten de financiering van UNESCO stop waardoor er een gat van ruim 20 procent ontstond in de begroting.

Inzetten op vredescultuur en duurzame ontwikkeling: Tijdens het eerste Leidersforum over de toekomstige invulling van het mandaat van UNESCO, dient Vlaanderen zich aan als een trouwe partner voor het uitdragen van een vredesboodschap en het bevorderen van duurzame ontwikkeling.

Helemaal ga ga voor radio: De Algemene Conferentie van UNESCO keurde een voorstel goed om voortaan jaarlijks een Wereldradiodag te vieren om het potentieel en de vele toepassingen van het medium onder de aandacht te brengen.

Bijdragen tot het duurzaam beheer van oceanen en kustgebieden: Het UNESCO/IOC Project Office for IODE in Oostende trekt de kaart van het afstandsonderwijs om wereldwijd de expertise over het beheer van oceanografische data en informatie te vergroten.

Hoe jongeren verandering sturen: Ruim 200 jongeren wisselden ideeën uit over hoe ze de wereld kunnen beïnvloeden en hoe UNESCO hen daarbij kan ondersteunen.

UNESCO@vlaanderen: immaterieel & roerend erfgoed

Het borgen van immaterieel cultureel erfgoed in Vlaanderen: Sinds ons land in 2006 toetrad tot de UNESCO-Conventie voor de borging van het immaterieel cultureel erfgoed, werkt Vlaanderen een beleid uit dat de geest van het verdrag weerspiegelt.

Rijkgeschakeerde waaier van immaterieel cultureel erfgoed: Een korte voorstelling van de elementen die voor ons land zijn uitgestald in de wereldetalage van het immaterieel cultureel erfgoed.

Ludodiversiteit in Vlaanderen en elders: De wijze waarop Vlaanderen de voorwaarden schept om volkssporten te laten gedijen, is door UNESCO erkend als een project dat wereldwijd inspiratie kan bieden voor het borgen van immaterieel cultureel erfgoed.

Documentair erfgoed in Vlaanderen: Vlaanderen beschikt over twee internationaal gerenommeerde archieven die een uniek inzicht bieden in de ontwikkeling van de internationale handelsbetrekkingen en de geschiedenis van de boekdrukkunst.


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

Download UNESCO info 83