Unesco Vlaanderen

Marino Bultinck

Functies

  • Office Manager Unesco Platform Vlaanderen

Biografie

Runt het secretariaat van het Unesco Platform Vlaanderen. Deze organisatie behoort tot de internationale familie van Unesco Clubs, Centra en Verenigingen: niet-gouvernementele organisaties die bijdragen tot de realisatie van de doelstellingen van Unesco. Het Unesco Platform Vlaanderen legt zich toe op het beter bekend maken van de werking van Unesco bij een breed publiek. Als prioritaire partner werkt het daarvoor nauw samen met de Vlaamse Unesco Commissie.