Unesco Vlaanderen

Vlaanderen stuurt zijn zonen en dochters uit

Gepubliceerd op 27/03/2014 door Unesco Platform Vlaanderen

"Een betaalde stage bij de VN, de EU of een andere internationale organisatie?" Met deze slogan wil de Vlaamse Overheid jongeren stimuleren om een (eerste) ervaring op te doen binnen een internationale organisatie. De meeste internationale organisaties, waaronder Unesco, bieden immers stageplaatsen aan voor gemotiveerde jong afgestudeerden. Veel jonge mensen dromen van een dergelijke stage maar bij de meesten blijft het daar echter bij. Niet verwonderlijk als je de kosten van zo'n, meestal onbetaalde, stage in kaart brengt. Om de financiële hindernis te overwinnen, besliste de Vlaamse overheid om gegadigden een duwtje in de rug te geven met een subsidieprogramma: het Flanders Trainee Programme.

Hoe verkrijg je financiering?

De procedure om beroep te doen op het subsidieprogramma van de Vlaamse overheid voor stages bij internationale organisaties is eenvoudig. Een eerste stap bestaat in het bemachtigen van een stageplaats bij één van de internationale organisaties die opgesomd staan op de website van het subsidieprogramma: www.vlaanderen.be/ftp Wanneer de internationale organisatie de stageplaats goedgekeurd heeft, volstaat het om de formulieren op diezelfde website in te vullen en door te mailen.

Positief voor de verder carrière? Nou en of!

Er zijn talrijke voorbeelden van mensen wiens loopbaan positief is beïnvloed door het lopen van een stage bij een internationale organisatie. We geven er twee. Begin januari 2013 beëindigde Tom zijn stage binnen Unesco in Parijs. Tot zijn eigen grote verbazing en plezier kreeg hij echter een contract aangeboden waardoor hij enkele maanden kon meedraaien in het Unesco-kantoor in Zuid-Soedan.

Fanny rondde haar stage bij Unesco in Parijs af in 2006 maar dat betekende niet het einde van haar carrière bij de Organisatie. Inmiddels groeide ze uit tot een internationaal pleitbezorger voor de bescherming van onderwatererfgoed. Binnen het Werelderfgoedcentrum van Unesco coördineert ze het World Heritage Marine Programme.

Voorwaarden?

Wie stage loopt bij een internationale organisatie gedurende twee tot hoogstens zes maanden, kan aankloppen bij de Vlaamse overheid voor financiële ondersteuning. Voorwaarde is wel dat de internationale organisatie op de lijst staat van het subsidieprogramma en dat de stage gebeurt in overeenstemming met de vereisten van de betrokken organisatie.

Bovendien mag je niet ouder zijn dan 34 jaar en moet je houder zijn van een diploma behaald aan een instelling van secundair of hoger onderwijs die gefinancierd of gesubsidieerd wordt door de Vlaamse Gemeenschap. Het budget van het subsidieprogramma is niet onbeperkt en werkt volgens het principe "die eerst komt, eerst gaat". Op tijd initiatief nemen is dus de boodschap.

Vergoeding?

Er wordt een vergoeding voorzien voor het levensonderhoud en het verblijf. Afhankelijk van het land waarin je stage loopt, varieert de vergoeding van 740 euro tot 1.235,04 euro per maand. Daarnaast wordt er ook een reisvergoeding voorzien. Deze geldt alleen voor stages in het buitenland en wordt per stage vastgesteld op een eenmalig bedrag van 200 euro voor bestemmingen in Europa, waaronder wordt verstaan de lidstaten van de Raad van Europa, Wit-Rusland en Kosovo, en op een eenmalig bedrag van 500 euro voor bestemmingen in andere landen.


Tip!

Wie ervaring wil opdoen bij een internationale organisatie doet er goed aan om de Facebookpagina 'Subsidieprogramma Vlaamse overheid - Stages bij Internationale Organisaties' op te volgen. Daar verschijnen immers regelmatig aanbiedingen van stageplaatsen.