Unesco Vlaanderen

8 Maart: Vrouwen maken het nieuws

Gepubliceerd op 06/02/2000 door Unesco Platform Vlaanderen

Om te zorgen dat 8 maart "een dag om te herinneren wordt, door te verzekeren dat vrouwen het nieuws maken" doet Koichiru Matsuura, Directeur-Generaal van UNESCO, een oproep aan alle media.

Matsuura: "Ik doe een oproep aan alle media om de redactie van het nieuws in handen te geven van een vrouw op 8 maart 2000. Als journalisten, de media, en de organisaties die hen vertegenwoordigen, samen komen om dit initiatief te doen slagen, zal voor het eerst in onze geschiedenis, het nieuws volledig onder de redactionele verantwoordelijkheid van vrouwen vallen.

Door de aandacht te vestigen op het glazen plafond dat nog steeds verhindert dat vrouwen op sleutelposities van de redactie terechtkomen, komt UNESCO haar belofte na die ze deed op de vierde Wereldconferentie voor Vrouwen in Peking (1995), met name ijveren voor gelijke professionele kansen voor vrouwen. Ik ben ervan overtuigd dat dit onderwerp boven aan de agenda moet blijven staan van elke samenleving -en van de internationale gemeenschap- totdat er een geslachtsevenwicht is bereikt op alle professionele niveaus.

Door de spots te richten op de gelijke kansen in de media, wil UNESCO ook een andere belangrijk thema benadrukken: de vrije doorstroming van onafhankelijke en pluralistische informatie. Die kan het best worden verzekerd als alle journalisten gelijke kansen hebben om door te groeien, enkel en alleen op de basis van hun bekwaamheden, en zonder dat hun geslacht, etnische afkomst of religieuze overtuiging daarbij een rol speelt.

De Internationale Vrouwen Dag biedt ons een kans om het bewustzijn omtrent de situatie van de vrouw te vergroten, en naar oplossingen te zoeken voor de obstakels die ze op hun weg vinden. Laten we van 8 maart een memorabele dag maken, door er voor te zorgen dat vrouwen het nieuws maken."

UNESCO laat elke media organisatie vrij om te bepalen hoe dit initiatief het best in de praktijk kan worden omgezet. Organisaties waar nog nooit een vrouw een sleutelpositie op de redactie innam, kunnen met dit initiatief een flinke stap vooruit zetten. Niet enkel een vooruitgang voor de gekozen journaliste en de redactie, maar ook voor haar lezers, luisteraars of kijkers. Vrouwen die reeds een hoge positie invullen, kunnen er voor zorgen dat ze op 8 maart van dienst zijn, of zich laten vervangen door een andere vrouw.

UNESCO nodigt alle media uit om hun deelname te registreren op www.uneso.org/march 8 Reacties en voorstellen zijn ook welkom op deze site.