Unesco Vlaanderen

Aalst Carnaval niet langer op Unesco-lijst immaterieel cultureel erfgoed

Gepubliceerd op 16/12/2019 door Unesco Platform Vlaanderen

Na heisa over vermeend antisemitisme verwijdert Unesco het Carnaval van Aalst van de  Representatieve lijst van het immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid.

Het Intergouvernementeel comité voor de borging van het immaterieel cultureel erfgoed heeft Aalst Carnaval op 13 december 2019 geschrapt van de Representatieve lijst van het immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid. België had gevraagd om de schrapping nadat de carnavalsgemeenschap van Aalst bij monde van het stadsbestuur had laten weten niet langer op de lijst te willen staan.

De mogelijke schrapping van Aalst Carnaval kwam op de agenda van het Comité nadat er na de editie van 2019 internationaal heisa was ontstaan over vermeend antisemitisme. Een praalwagen in de stoet toonde joodse karikaturen die veel stof deden opwaaien.

Het Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia onderzocht de klachten en kwam tot de conclusie dat er binnen de zeer specifieke context van het carnaval niet bewust is aangezet tot haat, discriminatie of geweld tegenover joden. Ook werden er niet opzettelijk racistische denkbeelden verspreid en is er van moedwillig individueel beledigen geen sprake, aldus Unia.

In een mededeling van Unesco staat te lezen dat het Comité zijn beslissing baseerde op het feit dat herhaalde racistische en antisemitische uitingen onverenigbaar zijn met de beginselen van de Conventie betreffende de borging van het immaterieel cultureel erfgoed. Het Comité verwijst naar Artikel 2 van de Conventie waarin staat: “In deze conventie wordt uitsluitend rekening gehouden met het immaterieel cultureel erfgoed dat zowel compatibel is met bestaande internationale instrumenten voor mensenrechten als met de vereiste van wederzijds respect tussen de gemeenschappen, groepen en individuen...” 

Het is de eerste keer dat een element van de Representatieve lijst van het immaterieel cultureel erfgoed wordt verwijderd. Aalst Carnaval stond sinds 2010 op de lijst.